Digital strategi for ukompliceret formidling af komplicerede emner

På baggrund af regeringens ressourcestrategi om mere genanvendelse af danskernes husholdningsaffald besluttede Miljøstyrelsen at etablere et nationalt videndelingsforum for fagmedarbejdere i den kommunale affaldssektor. Rostra stod for at designe, implementere, vedligeholde og løbende at videreudvikle videndelingsportalen Genanvend.mst.dk, der er baseret på Miljøstyrelsens GoBasic-løsning.

Rostra producerede desuden en lang række informationsmaterialer til videndelingsportalen, ligesom vi udgav portalens månedlige, journalistiske nyhedsbrev med cases, interview med praktikere, gode råd og formidling af erfaringer og resultater mellem de mange fagpersoner, der arbejder for at fremme genanvendelsen af affald.

Videndelingsportalen blev evalueret årligt med omfattende brugerundersøgelser, der viste både en høj udbredelse i målgruppen og en særdeles høj grad af tilfredshed blandt brugerne.

Kontakt Flemming Mieth på +45 29 27 97 55 eller fm@rostrapr.com.

Vil du høre mere om digital kommunikation eller andre services?

Vi hjælper virksomheder, brancheorganisationer og offentlige myndigheder med at skabe effektive kommunikationsindsatser.

Læs mere om nogle af vores ekspertiser herunder​