Blog

Fem gode råd til medietræning

Som erhvervsleder eller talsperson for en virksomhed eller organisation vil evnen til at trænge igennem på skærmen som regel være en vigtig del af arbejdsbeskrivelsen. Men hvad gør man, når scene- og præstationsangsten hæmmer?

Fem gode råd til medietræning | 1

For nogle er det at stille sig op foran pressen ikke mere angstprovokerende end en tur i det lokale supermarked. For andre giver tanken om at blive interviewet af en journalist anledning til koldsved og fugtige håndflader.

Medietræning

Medietræning virker!

Som erhvervsleder eller talsperson er en af de vigtigste egenskaber gennemslagskraft. Gennemslagskraft afhænger af to ting: Hvad du siger, og hvordan du siger det. Den rigtige præsentation giver dit budskab vinger, og det gennemtænkte, velvalgte og veltrænede budskab gør det nemmere at fremstille dig og din sag overbevisende over for modtagerne.

Få fem gode råd til hvordan du kan forberede dig til turen i rampelyset nedenfor:

1. Sæt dig ind i omstændighederne på forhånd

Det er en rigtig god idé at have overblik over de budskaber, du ønsker at formidle, inden du stiller op til interview. Det vil gøre det nemmere for dig at bevare overblikket og sikrer, at du får kommunikeret det mest essentielle til dine modtagere. En idé kunne være fysisk at sætte dig ned og sige dine budskaber højt for dig selv. Stil spørgsmålstegn til budskaberne, for på denne måde at forklare meningen bag til dig selv. Pas på ikke at aflevere for mange budskaber og informationer på én gang, så modtageren misser essensen.

2. Hav styr på fakta – og sig sandheden

Usandheder eller faktuelt ukorrekte informationer vil hverken sætte dig eller virksomheden i et særligt godt lys. Sæt dig derfor ind i spørgsmålene på forhånd, så du har mulighed for at researche på bestemte områder, hvis du har behov for det. På denne måde vil du få større mulighed for at fremstå som værende velvidende, troværdig og orienteret.

3. Sig det kort og konkret

Et interview skal ikke være bygget op som et stykke fiktion, hvor spændingen først bliver udløst til sidst. I et tv-interview har du måske 10 sekunders skærmtid, og derfor skal du sige det vigtigste først – og gemme eventuelt supplerende information og belæg for dine påstande til senere, hvis der er tid til dette. Husk altid at fokusere på hvad det helt konkret er du bliver spurgt om. Kom med et konkret svar i stedet for at fylde en masse ligegyldig information på.

4. Tænk over dine modtagere

Det er hverken dine kollegaer eller journalisten, du taler til i et interview, men seerne, læserne eller lytterne. Gem derfor fagjargonen til den interne kommunikation, og formulér dine budskaber i et sprog, som alle kan forstå – for eksempel ved at bruge billedsprog eller konkrete eksempler.

Du vil muligvis opleve en journalist, der stiller dig det samme spørgsmål flere gange. Måske i forskellige varianter. Det kan være et forsøg på at få dig til at sige mere, end du har lyst til. Her er det vigtigt at huske på, at det er dig der bestemmer, hvad du vil sige, og at det er i orden at holde fast i dit kernebudskab. Også selvom du føler det lidt naturstridigt at gentage dig selv. Hold fast i dine budskaber!

5. Vær forberedt

Det lyder som en kliché, men øvelse gør mester. Derfor kan du med fordel træne foran spejlet eller sammen med en kollega inden et interview. Du vil også være bedre til at huske dine budskaber, når du har sagt dem højt – og dermed bliver det også nemmere for dig at virke afslappet, troværdig og tillidsvækkende foran kameraet. For at blive god til at håndtere medierne og pressen er der ikke andet for end at træne, træne og atter træne.

Er du klar til pressen?
Ønsker du professionel medietræning og gode råd om pressekontakt, der tager udgangspunkt i dine behov, er du altid velkommen til at kontakte os hos Rostra.
I får grundige redskaber og træning i sikker medieoptræden og budskabstræning, som styrker gennemslagskraft og troværdighed. Det gælder også for dialogen før og efter interviewet med journalisten og Rostra vil på denne måde gøre dig klar til mødet med pressen!

Bag ordene

Fem gode råd til medietræning | 2

Flemming Mieth

Flemming har arbejdet med public relations siden 1995. I dag rådgiver han en lang række virksomheder om strategisk kommunikation og pressearbejde.

Kontakt Flemming på fm@rostrapr.com eller 29 27 97 55 for at høre mere.

Kontakt
Flemming
fm@rostrapr.com
eller 29 27 97 55
for at høre mere.

Fem gode råd til medietræning | 2