Fem råd til at opnå succes på Folkemødet

1. Husk at definere jeres målsætninger for Folkemødet
Tilstedeværelse er de fleste virksomheders målsætning med deltagelsen på Folkemødet. Det er forbilledligt rent demokratisk. Men mange kunne med fordel også fastlægge veldefinerede forretningsmål for, hvordan tilstedeværelsen på Folkemødet kan skabe værdi og øget kendskab i strategiske målgrupper. Det vil gøre deltagelsen mere fokuseret og sikre en koordineret indsats på tværs af organisationens mange deltagere.

2. Fastlæg en strategi og et koncept med klare budskaber
Folkemødet er et virvar af dagsordener og budskaber. Hvis man vil opnå gennemslagskraft, kræver det en klar strategi med et veludviklet koncept og strategiske budskaber. For hvad husker vi fra sidste års folkemøde? Næppe meget andet end det budskab, den event eller det tiltag, der skilte sig ud i mængden med iøjnefaldende originalitet.

Overvej, om der er metoder, der er nemme, billige og sikkert kan give det resultat, I søger. For at kunne beslutte det, kan I med fordel stille jer en række spørgsmål, inden idéudviklingen begynder:

 • Hvad er den ønskede effekt?
 • Hvad vil I gerne opnå på Folkemødet?
 • Understøtter den ønskede effekt jeres strategiske mål?
 • Hvordan vil et event brande jer?
 • Hvordan vil et event øge jeres kendskabsgrad?
 • Hvordan vil et event give presseopmærksomhed på en sag eller jer som organisation?

3. Identificér og inddrag jeres interessenter på Folkemødet
Netværksmuligheder og dialog med eksisterende eller nye interessenter er ifølge analyserne de vigtigste resultater for mange på Folkemødet. I stedet for at lade tilfældighederne råde, vil mange med fordel kunne planlægge i god tid, hvem de vil i dialog med og om hvad. På den måde vil man enkelt og effektivt kunne opnå mere værdi for pengene. Er det beslutningstagere, samarbejdspartnere, medlemmer eller kunder, som I vil i dialog med? Og om hvad? Jo mere forberedt man er, jo mere tid man investerer på forhånd, jo bedre resultater opnår man på Folkemødet. Folkemødets deltagere er en relativt afgrænset målgruppe. Temaerne, debatformen, geografien og tidspunktet spiller alt sammen ind.

Det giver kun mening at have aktiviteter, der har netop dem eller nogle af de mennesker, der er i Allinge, på sigtekornet. For eksempel er der stort set ingen gymnasieelever eller studerende, da Folkemødet altid ligger i de fleste studerendes eksamensperiode. Så overvej kraftigt, om I kan få opmærksomhed fra netop de mennesker, der kan føre jer i retning af den effekt, I har defineret. Derfor skal I gøre jer klart, om dem, I vil have fat i, rent faktisk er til stede.

4. Planlæg Folkemødet i god tid
Analyserne af Folkemødet viser, at deltagerne ofte finder programmet uoverskueligt og kaotisk. Ikke overraskende planlægger 75 procent hjemmefra, hvad de vil se. Hvis man skal opnå opmærksomhed derovre, handler det med andre ord også om at have et færdigt program allerede længe inden Folkemødet og sikre annoncering de rette steder i god tid. Man skal med andre ord både have en strategi for før, under og efter Folkemødet. Derfor er planlægningen og det strategiske arbejde essentielt.

5. Glem ikke at evaluere jeres deltagelse på Folkemødet
Hvis deltagelsen på Folkemødet skal give mening, kræver det naturligvis, at man evaluerer den årligt i forhold til forretningsmålene, så man løbende sikrer forbedringer fra år til år og dokumenterer værdien af deltagelsen på Folkemødet. Opnåede I jeres målsætninger? Fik I skabt synlige resultater? Har det skabt værdi for jeres virksomhed? Og hvad vil I forbedre til næste års folkemøde?

Vi hjælper blandt andet vores kunder på Folkemødet med at:

 • Identificere og fastlægge klare målsætninger for deltagelsen på Folkemødet.
 • Udvikle et strategisk koncept og definere målgruppen for aktiviteterne på Folkemødet.
 • Omsætte konceptet til gennemslagskraftige budskaber og målrettede kommunikationsaktiviteter før, under og efter Folkemødet.
 • Aktivere og inddrage interessenter før, under og efter Folkemødet gennem velafprøvede kommunikationstiltag.
 • Indføre en evalueringsmodel, der dokumenterer værdien af deltagelsen på Folkemødet over for relevante beslutningstagere.

Et par eksempler på vores arbejde

Blog_hav-uden-affald_3000px

// Case

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut.
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet

// Case

Sammen om et hav uden affald

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut.
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet

// Case

Sammen om et hav uden affald

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut.
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet