Blog

Fem råd til at opnå succes på Folkemødet

Folkemødet er blevet en kæmpe succes siden begyndelsen i 2011. Hvert år er antallet af arrangører og events vokset i takt med, at virksomheder, organisationer og offentlige institutioner er valfartet til Bornholm. Kampen om deltagernes, mediernes og de professionelle aktørers opmærksomhed er blevet intensiveret

Fem råd til at opnå succes på Folkemødet | 1

Det kan virke kaotisk og uoverskueligt, når så mange mennesker mødes med mange forskellige dagsordener. Skal man for alvor have noget ud af deltagelsen, kræver det forberedelse og klare målsætninger – få fem gode råd her.

Events

1. Husk at definere jeres målsætninger for Folkemødet

Tilstedeværelse er de fleste virksomheders målsætning med deltagelsen på Folkemødet. Det er forbilledligt rent demokratisk. Men mange kunne med fordel også fastlægge veldefinerede forretningsmål for, hvordan tilstedeværelsen på Folkemødet kan skabe værdi og øget kendskab i strategiske målgrupper. Det vil gøre deltagelsen mere fokuseret og sikre en koordineret indsats på tværs af organisationens mange deltagere.

2. Fastlæg en strategi og et koncept med klare budskaber

Folkemødet er et virvar af dagsordener og budskaber. Hvis man vil opnå gennemslagskraft, kræver det en klar strategi med et veludviklet koncept og strategiske budskaber. For hvad husker vi fra sidste års folkemøde? Næppe meget andet end det budskab, den event eller det tiltag, der skilte sig ud i mængden med iøjnefaldende originalitet.

Overvej, om der er metoder, der er nemme, billige og sikkert kan give det resultat, I søger. For at kunne beslutte det, kan I med fordel stille jer en række spørgsmål, inden idéudviklingen begynder: Hvad er den ønskede effekt?

  • Hvad vil I gerne opnå på Folkemødet?
  • Understøtter den ønskede effekt jeres strategiske mål?
  • Hvordan vil et event brande jer?
  • Hvordan vil et event øge jeres kendskabsgrad?
  • Hvordan vil et event give presseopmærksomhed på en sag eller jer som organisation?

3. Identificér og inddrag jeres interessenter på Folkemødet

Netværksmuligheder og dialog med eksisterende eller nye interessenter er ifølge analyserne de vigtigste resultater for mange på Folkemødet. I stedet for at lade tilfældighederne råde, vil mange med fordel kunne planlægge i god tid, hvem de vil i dialog med og om hvad. På den måde vil man enkelt og effektivt kunne opnå mere værdi for pengene. Er det beslutningstagere, samarbejdspartnere, medlemmer eller kunder, som I vil i dialog med? Og om hvad? Jo mere forberedt man er, jo mere tid man investerer på forhånd, jo bedre resultater opnår man på Folkemødet. Folkemødets deltagere er en relativt afgrænset målgruppe. Temaerne, debatformen, geografien og tidspunktet spiller alt sammen ind.

Det giver kun mening at have aktiviteter, der har netop dem eller nogle af de mennesker, der er i Allinge, på sigtekornet. For eksempel er der stort set ingen gymnasieelever eller studerende, da Folkemødet altid ligger i de fleste studerendes eksamensperiode.

Så overvej kraftigt, om I kan få opmærksomhed fra netop de mennesker, der kan føre jer i retning af den effekt, I har defineret. Derfor skal I gøre jer klart, om dem, I vil have fat i, rent faktisk er til stede.

4. Planlæg Folkemødet i god tid

Analyserne af Folkemødet viser, at deltagerne ofte finder programmet uoverskueligt og kaotisk. Ikke overraskende planlægger 75 procent hjemmefra, hvad de vil se. Hvis man skal opnå opmærksomhed derovre, handler det med andre ord også om at have et færdigt program allerede længe inden Folkemødet og sikre annoncering de rette steder i god tid. Man skal med andre ord både have en strategi for før, under og efter Folkemødet. Derfor er planlægningen og det strategiske arbejde essentielt.

5. Glem ikke at evaluere jeres deltagelse på Folkemødet

Hvis deltagelsen på Folkemødet skal give mening, kræver det naturligvis, at man evaluerer den årligt i forhold til forretningsmålene, så man løbende sikrer forbedringer fra år til år og dokumenterer værdien af deltagelsen på Folkemødet. Opnåede I jeres målsætninger? Fik I skabt synlige resultater? Har det skabt værdi for jeres virksomhed? Og hvad vil I forbedre til næste års folkemøde.

Rostra kan hjælpe dig på Folkemødet

Vi hjælper blandt andet vores kunder på Folkemødet med at:

  • Identificere og fastlægge klare målsætninger for deltagelsen på Folkemødet
  • Udvikle et strategisk koncept og definere målgruppen for aktiviteterne på Folkemødet
  • Omsætte konceptet til gennemslagskraftige budskaber og målrettede kommunikationsaktiviteter før, under og efter Folkemødet
  • Aktivere og inddrage interessenter før, under og efter Folkemødet gennem velafprøvede kommunikationstiltag
  • Indføre en evalueringsmodel, der dokumenterer værdien af deltagelsen på Folkemødet over for relevante beslutningstagere
Rostra er kun et opkald væk!
Mangler I et bud på hvordan i kan få succes til næste folkemøde, eller hvilke målsætninger i gerne vil have?
Vi har mange års erfaring fra Folkemødet, hvor vi har været med siden starten i 2011. Sammen med vores kunder tilrettelægger vi en skræddersyet plan for Folkemødet. En plan, der på den mest effektive og omkostningsbevidste måde skaber resultater og sikrer, at I opnår jeres målsætninger.

Bag ordene

Fem råd til at opnå succes på Folkemødet | 2

Flemming Mieth

Flemming har arbejdet med public relations siden 1995. I dag rådgiver han en lang række virksomheder om strategisk kommunikation og pressearbejde.

Kontakt Flemming på fm@rostrapr.com eller 29 27 97 55 for at høre mere.

Kontakt
Flemming
fm@rostrapr.com
eller 29 27 97 55
for at høre mere.

Fem råd til at opnå succes på Folkemødet | 2