Blog

Folkemødet på Bornholm – fra begyndelsen til nu

Siden 2011 har Folkemødet på Bornholm været en fast tradition. Her mødes virksomheder, organisationer, politiske partier og borgere til debatarrangementer, workshops, seminarer og taler – på tværs af baggrunde, ideologier og overbevisninger. Men hvordan startede det hele egentlig?

Folkemødet på Bornholm – fra begyndelsen til nu | 1

Gennemslagskraft afhænger af to ting: Hvad du siger, og hvordan du siger det. Den rigtige præsentation giver dit budskab vinger, og det gennemtænkte, velvalgte og veltrænede budskab gør det nemmere at fremstille dig og din sag overbevisende over for modtagerne.

Events

En idé med inspiration fra det svenske – Folkemødet bliver til

Idéen til Folkemødet opstod næsten samtidigt hos Bertel Haarder og repræsentanter fra Bornholms Regionskommune. Den svenske politikeruge, Almedalsveckan, var dog inspirationen for begge parter.

I 2008 og 2009 deltog repræsentanter fra Bornholms Regionskommune i Almedalsveckan – en årlig begivenhed på Gotland i Sverige, der ligesom sit danske sidestykke har til hensigt at samle politiske partier og interesseorganisationer for at diskutere politik. Repræsentanterne var så inspirerede af svenskernes koncept, at de begyndte at overveje muligheden for en dansk pendant.

Året efter, i 2010, besøgte den daværende indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, Almedalsveckan. Ligesom sine politiske kollegaer i Bornholms Regionskommune var han så begejstret for konceptet og formatet, at han også begyndte at plædere for en lignende begivenhed på dansk jord. Allerede ved udgangen af 2010 offentliggjorde Bertel Haarder og Bornholms Regionskommune deres fælles forslag til en dansk udgave af Almedalsveckan – og Folkemødet på Bornholm var en realitet.

Folkemødet på Bornholm bliver en succes – til trods for skepsis i starten

Det første Folkemøde fandt sted fra 15. til 18. juni 2011 og havde omkring 10.000 besøgende. Til trods for det relativt store antal besøgende mødte det første Folkemøde dog en smule skepsis fra flere journalister. Men konceptet bestod – og gør det stadigvæk.

Folkemødet på Bornholm er siden blevet en garanteret succes, og i 2018 satte begivenheden ny rekord med omkring 113.000 besøgende. Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

  • Ved det første folkemøde i 2011 var der 250 debatter og andre arrangementer. I 2018 var der cirka 3000.
  • I 2011 deltog 10.000 personer fordelt over Folkemødets fire dage. I 2018 var antallet vokset til 113.000.
  • I 2018 deltog 1136 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier og cirka 650 presseakkrediterede journalister.
Er I klar til Folkemødet?
Skal jeres virksomhed eller organisation på Folkemødet 2019, og har I behov for en strategisk kommunikationsindsats, der kan gøre jeres tilstedeværelse til en succes? Så er I altid velkomne til at kontakte Rostra og høre nærmere.
Vi har været fast inventar på den allerede traditionsrige festival siden begyndelsen, og vi har gennem årene hjulpet både virksomheder, offentlige myndigheder og non-profit organisationer til succes på Folkemødet.

Bag ordene

Folkemødet på Bornholm – fra begyndelsen til nu | 2

Flemming Mieth

Flemming har arbejdet med public relations siden 1995. I dag rådgiver han en lang række virksomheder om strategisk kommunikation og pressearbejde.

Kontakt Flemming på fm@rostrapr.com eller 29 27 97 55 for at høre mere.

Kontakt
Flemming
fm@rostrapr.com
eller 29 27 97 55
for at høre mere.

Folkemødet på Bornholm – fra begyndelsen til nu | 2