Giv dit bidrag til fotobanken

Tårnby Kommune, Langeland Forsyning og Aalborg Renovation har brug for jeres input til en fotobank med affaldsfotos, som kan bruges frit af alle danske kommuner, forsyninger og affaldsselskaber. Det drejer sig både om eksisterende fotos og forslag til motiver, som skal være med i banken.

Rostra står for den praktiske del med at indsamle bidrag til fotobanken og få taget nye fotos.

Vil I dele jeres fotos?
Hvis I har gode fotos af affald, som I vil (og har tilladelse til at) dele, må I meget gerne sende dem til os. Så tilføjer vi dem til fotobanken og kan dermed bruge projektets ressourcer på at tage de billeder, der mangler.

Har I rettigheder til at dele jeres fotos?
Det skal understreges, at alle fotos skal være frikøbt, således at I råder over alle rettigheder (herunder brugs-, ophavs- og udnyttelsesrettigheder) til billederne og ret til at overdrage disse rettigheder til fotobanken uden kompensation. Derudover skal I medsende en skriftlig erklæring på, at I fuldt overdrager disse rettigheder til fotobanken, således at de må bruges af alle kommuner, forsyninger og affaldsselskaber til ikke-kommerciel brug.

De syv fokusfraktioner
Fotobanken fokuserer primært på de syv fokusfraktioner, og derfor beder vi om fotos inden for følgende kategorier:

Rene fraktioner:

 • Madaffald/bioaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast
 • Metal
 • Glas
 • Træ
 • (Restaffald/dagrenovation).

Blandede fraktioner:

 • Papir og småt karton
 • Pap, papir og plastfolie
 • Metal, glas og hård plast
 • Plast og metal
 • Blød og hård plast.

Rettighedserklæring

Skal udfyldes og medsendes

Send jeres forslag til fotobanken til: fotobank@rostrapr.com senest den 8.marts 2017

Vi vil gerne have jeres input til banken

Vi inviterer alle interesserede til at indsende forslag til motiver, som kan være med i fotobanken. Det drejer sig specielt om fraktions-fotos – både rene fraktioner, enkelte genstande samt blandede fraktioner (som fx pap og papir).

Vi ønsker input til motiver af fraktioner og genstande:

 1. Hvad der skal på billederne?
 2. Er de foreslåede blandede fraktioner rigtige? Mangler der nogle?

Flere ting, vi desværre ikke må tage fotos af
Projektet kan ikke tage fotos af farligt affald, elektronik, storskrald og genbrugspladser på grund af tildelingskravene i Kommunepuljen. Vi ønsker derfor ikke input til motiver i disse kategorier.

Men, hvis I har professionelle fotos af de nævnte typer, som er frikøbte (se tidligere), vil vi gerne have dem til fotobanken. Der skal helst ikke være modeller på eller synlige stednavne/piktogrammer osv., da fotos skal være så generiske som muligt.

Vide mere?
Læs mere om projektet her: http://genanvend.mst.dk/projekter/projektbibliotek/2016/affaldsfotobank-til-fotodeling-mellem-danske-kommuner-og-forsyninger-2016/.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Anders Gideon, Tårnby Kommune: 32 47 15 24.

Vi forventer, at Fotobanken går i luften i efteråret 2017.