Blog

Har du rent træ i posen?

Træaffald udgør en betydelig del af kommunernes mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald. Hvis træaffaldet skal kunne genanvendes, må der ikke være for meget ”forkert” træ i containeren. Men hvad er egentlig ’rent træ’, og hvor gode er vi til at sortere rigtigt? Det forsøger denne kampagne at give svar på!

Har du rent træ i posen? | 1

Med kampagnen ”Har du rent træ i posen?” ønskede vi dels at klæde kunderne på til at kunne sortere de forskellige træfraktioner, og dels ville vi klæde pladsmedarbejderne på til at fungere som vejledere over for kunderne.

Kommunikationskampagner

Har du rent træ i posen?

Det spørgsmål vil borgerne i Assens og Middelfart blive mødt med henover sommeren og starten af efteråret, når de kører en tur ud på den lokale genbrugsplads. I juni måned blev kampagnen ”Har du rent træ i posen?” skudt i gang på Assens Genbrugsplads som en opfordring til kunderne om at stoppe op og overveje, hvilken container de afleverer deres træaffald i.

Kampagnen vil være synlig på genbrugspladserne med bl.a. bannere, en sorteringsvejledning, store vejvisere til de fire forskellige træfraktioner samt kampagnelogoet malet på asfalten som fodspor hen til området med træaffald.

Kunderne skal have vejledning

På genbrugsstationerne sker der ofte fejlsortering af affaldet. Selv fagfolk kan have svært ved at se forskel på forskellige typer af træaffald: Hvad skal genanvendes, og hvad skal til forbrænding? På baggrund af det skal kampagnen, udover at hjælpe med at gøre borgerne i Assens og Middelfart bedre til at sortere deres træaffald, klæde pladsmedarbejderne på til at vejlede kunderne på genbrugsstationen bedre, så træet sorteres mere korrekt og mere træ kan genanvendes.

Pladsmedarbejderne er særdeles vigtige for kampagnen, og derfor har de også været på tur til Novopan for at få en indsigt i, hvordan træet bliver genanvendt til spånplader. En viden der kan hjælpe dem, når de skal vejlede de besøgende om korrekt sortering af træ. En brugerundersøgelse, som vi lavede som forberedelse til projektet, har dog vist, at de fleste af kunderne på genbrugsstationerne i Assens og Middelfart sjældent er i tvivl om, hvilke containere de skal smide deres affald i.

Hvad skal en kommunikationskampagne kunne?

Kommunikationskampagner handler om at nå ud til en større eller mindre målgruppe med et budskab, som er gennemarbejdet for at sikre, at budskabet forstås rigtigt og er gennemslagskraftigt i forhold til at øge viden og ændre adfærd i målgruppen. Samtidig består en stor del af arbejdet med en kampagne i at sikre kampagnens hensigtsmæssighed i forhold til afsenderens øvrige aktiviteter og brand.

Få rådgivning til din kampagne!
Vil du gerne opnå bedre resultater, men mangler den rette partner? Er du allerede i gang med en kommunikationskampagne eller sidder du fast i startfasen? Kontakt Rostra nu!
Hos Rostra er vi kommunikationseksperter, politiske specialister, analytikere, journalister og tekstforfattere. Vi forener viden og erfaring fra en række brancher og arbejdspladser. Og vi bruger vores forskellighed til at dele viden og udfordre hinanden med nye ideer og perspektiver.

Bag ordene

Har du rent træ i posen? | 2

Flemming Mieth

Flemming har arbejdet med public relations siden 1995. I dag rådgiver han en lang række virksomheder om strategisk kommunikation og pressearbejde.

Kontakt Flemming på fm@rostrapr.com eller 29 27 97 55 for at høre mere.

Kontakt
Flemming
fm@rostrapr.com
eller 29 27 97 55
for at høre mere.

Har du rent træ i posen? | 2