Blog

Det er nemt at sortere affald

Miljøstyrelsen har udgivet syv film, som Rostra Kommunikation har produceret. Filmene skal motivere danskerne til affaldssortering, give gode råd og aflive myten om, at borgernes sorterede affald blandes igen af affaldsselskaberne.

Det er nemt at sortere affald | 1

Kig på dit affald – det indeholder meget forskelligt! Det giver god mening at sortere dit affald, for det består af forskellige materialer. Når du sorterer dit affald, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter.

Partnerskaber

Danskerne skal motiveres til at sortere affald

Affaldssortering er godt for miljøet. Når du sorterer 10 kg “tørt” affald fra husholdningen – plast, glas, pap, papir og metal – så er det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter. Når du sorterer 12 kg “vådt” affald fra husholdningen – madaffald og andet organisk affald – så er det muligt at genanvende det til biogas med samme energiindhold som 1 liter råolie.

Miljøstyrelsen ønskede en serie af film, der motiverer danskerne til at sortere mere affald og besvarer nogle af deres oftest stillede spørgsmål. Kravene var bl.a., at filmene skulle være korte og informative og kunne bruges landsdækkende trods de meget forskellige affaldsordninger lokalt i kommunerne. Men vigtigst af alt: Filmene skulle være seværdige, dynamiske og i øjenhøjde.

Rostra ideudviklede filmenes signatur med titlen “Dit affald siger ja tak til forskelsbehandling”, udarbejdede manuskripter og castede affald. Myten om, at sorteret affald blandes igen, valgte vi at konfrontere med visuel argumentation, der gør det indlysende at holde fraktionerne separat. Inden produktionen gik i gang, var vi i dialog med flere kommuner og affaldsselskaber for at afstemme budskaberne og navigere mellem de meget forskellige sorteringsvejledninger rundt i landet. Filmene blev optaget på en håndfuld locations.

Klar til at tage det næste skridt?
Vil du gerne opnå bedre resultater, men mangler den rette partner? Er du allerede i gang med en kommunikationskampagne eller sidder du fast i startfasen? Kontakt Rostra nu!
Hos Rostra er vi kommunikationseksperter, politiske specialister, analytikere, journalister og tekstforfattere. Vi forener viden og erfaring fra en række brancher og arbejdspladser. Og vi bruger vores forskellighed til at dele viden og udfordre hinanden med nye ideer og perspektiver.

Bag ordene

Det er nemt at sortere affald | 2

Flemming Mieth

Flemming har arbejdet med public relations siden 1995. I dag rådgiver han en lang række virksomheder om strategisk kommunikation og pressearbejde.

Kontakt Flemming på fm@rostrapr.com eller 29 27 97 55 for at høre mere.

Kontakt
Flemming
fm@rostrapr.com
eller 29 27 97 55
for at høre mere.

Det er nemt at sortere affald | 2