Hvad dækker strategisk kommunikation over?

Hvornår er kommunikation strategisk?
At arbejde strategisk med kommunikation handler om mere end at fremme allerede fastsatte mål. Arbejdet med kommunikationen indgår som en integreret del af udviklingen af mål og midler for virksomheden/organisationen som helhed. Og det er derfor, det er spændende at arbejde med!

Få et overblik over hvordan du kan gøre din kommunikation mere strategisk med nogle af rådene nedenfor.

1.  Vær konsistent
Virksomheden skal kommunikere med én stemme. Det betyder, at der skal være sammenhæng imellem det, virksomheden kommunikerer, og virksomhedens identitet. Virksomheden bestemmer nemlig ikke selv sit omdømme. Omdømmet er resultatet af samspillet mellem virksomhedens identitet – som den i virkeligheden er – og virksomhedens profil – som den siger, den er. Ved at være konsistente undgår I at forvirre jeres målgruppe. 

2. Kend din målgruppe
Målgruppen for den strategiske kommunikation kan eksempelvis være kunder, virksomhedens ejere, medarbejderne, offentlige myndigheder og andre. I den strategiske kommunikation overvejer virksomheden, hvad der skal kommunikeres til de forskellige parter og på hvilke kanaler, så der tages hensyn til alle. Her bliver den strategiske kommunikation meget operationel! Alle forholder sig hele tiden til din virksomheds gøren og laden. Du kan ikke undgå at kommunikere, og selv når du ikke kommunikerer, kommunikerer du. Strategisk kommunikation skaber resultater på bundlinjen, da du med en klar kommunikationsstrategi bruger dine ressourcer på at brænde igennem de rigtige steder til den rigtige målgruppe.

3. Strategisk kommunikation gælder også internt
En væsentlig del af den strategiske kommunikation handler om den kommunikation, der sker internt i virksomheden. Et godt råd ift. den interne strategiske kommunikation er at skabe så meget transparens som muligt overfor ens medarbejdere.

Den strategiske kommunikation er kendetegnet ved, at kommunikationen tager udgangspunkt i virksomhedens strategi, og at der er en stærk forståelse for, hvordan den forretningsmæssige del af virksomheden fungerer. Lad derfor dine medarbejdere opnå et gennemgående kendskab til jeres visioner og strategier for virksomheden, så de på denne måde kan blive bedre ambassadører og være en inkorporeret del af den strategiske kommunikation udadtil.

Er du i tvivl om, hvordan du skal kommunikere effektivt til din målgruppe eller vil du gerne have værktøjer samt teknikker til at formulere et budskab knivskarpt? Tøv ikke med at kontakte Rostra nu!

Et par eksempler på vores arbejde

Blog_hav-uden-affald_3000px

// Case

Sammen om et hav uden affald

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut.
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet

// Case

Sammen om et hav uden affald

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut.
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet

// Case

Sammen om et hav uden affald

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut....
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet