Indblik i organisationen før og efter implementering af ny strategi

Da Danfoss gennemførte en større ændring af deres organisation, målsætninger og interne kommunikation, blev Rostra bedt om at gennemføre en undersøgelser af medarbejdernes arbejdsgange, vaner, viden og holdninger før og efter implementeringen af strategien.

Undersøgelsens metodik var primært baseret på fokusgruppeinterview, som Rostra gennemførte lokalt hos Danfoss. Indsigterne fra medarbejderundersøgelsen var en væsentlig del af grundlaget for det strategiske arbejde med kontinuerligt at udvikle organisationen og dens processer.

 

 

Kontakt Christian Olesen på +45 26 72 94 29 eller co@rostrapr.com.

Vil du høre mere om Fokusgruppeinterview eller andre services?

Vi hjælper virksomheder, brancheorganisationer og offentlige myndigheder med at skabe effektive kommunikationsindsatser.

Læs mere om nogle af vores ekspertiser herunder​