Sammen om et hav uden affald

En kampagne der samlede alle aktører

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut. Med tre meget specifikke målgrupper var det vigtigt for kampagnens succes at inddrage analyser om målgruppernes holdninger, viden og adfærd for at møde hver målgruppe med relevante budskaber.

Rostras partnerskabsindsats samlede de 25 væsentligste organisationer på tværs af de tre fokusområder, som bl.a. bidrog med målrettet distribution af mere end 1.000.000 kampagneaffaldsposer. Rostra afholdt events på havne og strande i hele landet og gennemførte PR-kampagner, der skabte massiv omtale af kampagnen i landsdækkende, lokale og sociale medier.

Kontakt Flemming Mieth på +45 29 27 97 55 eller fm@rostrapr.com.

Vil du høre mere om kampagner eller andre services?

Vi hjælper virksomheder, brancheorganisationer og offentlige myndigheder med at skabe effektive kommunikationsindsatser.

Læs mere om nogle af vores ekspertiser herunder​