Fang din målgruppes opmærksomhed​

Kampagner er effektive værktøjer, når du vil skabe en ændring i målgruppens adfærd, holdninger eller kendskab. Vi har gennemført talrige kampagner for virksomheder og offentlige myndigheder, og vi hjælper med at skabe en effektiv proces fra konceptudvikling og planlægning til eksekvering og evaluering. Vores mangeårige erfaring betyder, at vi trækker på et væld af kompetencer gennem hele forløbet.

Fang din målgruppes opmærksomhed​

Kampagner er effektive værktøjer, når du vil skabe en ændring i målgruppens adfærd, holdninger eller kendskab. Vi har gennemført talrige kampagner for virksomheder og offentlige myndigheder, og vi hjælper med at skabe en effektiv proces fra konceptudvikling og planlægning til eksekvering og evaluering. Vores mangeårige erfaring betyder, at vi trækker på et væld af kompetencer gennem hele forløbet.

Hvorfor skal Rostra stå for din kommunikationskampagne?​

“Kommunikationskampagner lykkes, når målgruppe og afsender får et fælles ønske om forandring. Rostra er eksperter i at finde fællesnævnerne og bygge kreative koncepter op omkring dem. Især nuancerede budskaber og komplicerede sammenhænge har vi mange års erfaring med at formidle, så de bliver nærværende, letforståelige og relevante for målgruppen.”
Kontakt chefrådgiver Mathias Wulff Jensen på mwj@rostrapr.com eller +45 26 24 51 54 for at høre mere.

Hvorfor skal Rostra stå for din kommunikationskampagne?​

“Kommunikationskampagner lykkes, når målgruppe og afsender får et fælles ønske om forandring. Rostra er eksperter i at finde fællesnævnerne og bygge kreative koncepter op omkring dem. Især nuancerede budskaber og komplicerede sammenhænge har vi mange års erfaring med at formidle, så de bliver nærværende, letforståelige og relevante for målgruppen.”
Kontakt chefrådgiver Mathias Wulff Jensen på mwj@rostrapr.com eller +45 26 24 51 54 for at høre mere.

Analysebaserede kommunikationskampagner ​

En kommunikationskampagne er en koordineret kommunikationsindsats, der når ud til en større eller mindre målgruppe med et budskab, som er gennemarbejdet for at sikre, at budskabet forstås rigtigt og har gennemslagskraft i forhold til kommunikationskampagnens formål.

Gode kommunikationskampagner tager typisk udgangspunkt i et kreativt og meningsfyldt budskab, der fungerer som en platform for de forskellige aktiviteter, der skal skabe den ønskede forandring.

Forudsætningen for at kunne skabe en succesfuld platform er et grundigt forarbejde i form af research om det faglige område og en målgruppeanalyse, der kan give vigtig viden om målgruppens aktuelle adfærd, holdninger og kendskab. Disse indsigter er nødvendige for, at en kampagne bliver vellykket. En stor del af arbejdet med en kommunikationskampagne er desuden at sikre, at kampagnen er hensigtsmæssig i forhold til afsenderens øvrige aktiviteter og brand.

Alt det hjælper vi vores kunder med, når vi udvikler kommunikationskampagner. Vi baserer ikke budskaberne på mavefornemmelser, men viden om målgruppen. Det gør en verden til forskel.

Analysebaserede kommunikationskampagner ​

En kommunikationskampagne er en koordineret kommunikationsindsats, der når ud til en større eller mindre målgruppe med et budskab, som er gennemarbejdet for at sikre, at budskabet forstås rigtigt og har gennemslagskraft i forhold til kommunikationskampagnens formål.

Gode kommunikationskampagner tager typisk udgangspunkt i et kreativt og meningsfyldt budskab, der fungerer som en platform for de forskellige aktiviteter, der skal skabe den ønskede forandring.

Forudsætningen for at kunne skabe en succesfuld platform er et grundigt forarbejde i form af research om det faglige område og en målgruppeanalyse, der kan give vigtig viden om målgruppens aktuelle adfærd, holdninger og kendskab. Disse indsigter er nødvendige for, at en kampagne bliver vellykket. En stor del af arbejdet med en kommunikationskampagne er desuden at sikre, at kampagnen er hensigtsmæssig i forhold til afsenderens øvrige aktiviteter og brand.

Alt det hjælper vi vores kunder med, når vi udvikler kommunikationskampagner. Vi baserer ikke budskaberne på mavefornemmelser, men viden om målgruppen. Det gør en verden til forskel.

Kommunikationskampagner designet efter målgruppen ​

Hos nogle bureauer er den rette løsning altid en plakat og en reklamefilm. Hos Rostra vælger vi kommunikationskanaler ud fra en helhedsorienteret analyse af målgruppen, afsenderen, emnet og konteksten.

Vi udvikler kreative koncepter og appellerende indhold til alle medier og kommunikationskanaler ‒ både analoge og digitale. Samtidig sørger vi for at skabe en stærk sammenhæng og synergi mellem kommunikationen i fx film, sociale medier, partnerskaber, PR-aktiviteter, hjemmesider, events, annoncering og direct mails.

Digital kommunikation er en af vores spidskompetencer. Vi rådgiver om de platforme, formater og fortælleformer, som målgrupperne benytter, og vi har stor erfaring med, hvilke typer indsatser, der er mest effektive. Når vi lægger en plan for en kampagnes brug af digitale medier, tager vi derfor udgangspunkt i kampagnens formål og målsætninger — ikke hypede modetendenser. Vi har eksempelvis specielt stærke kompetencer inden for kommunikationskampagner, der bruger de mange muligheder for at nå målgrupper på Facebook.

Kreative kommunikationskampagner flytter adfærd​

Hvis du bliver ved med at kommunikere de samme budskaber på den samme måde til målgruppen, vil målgruppen så ændre sin adfærd? Højst sandsynligt ikke. Derfor er forandring og kreativitet nøglebegreber inden for kampagnearbejde. Der er mange måder at arbejde med forandring og kreativitet på. Og metoderne går i dag langt videre end ordspil og flot design ‒ selv om disse to klassiske discipliner stadig tæller!

Vi har arbejdet med alle typer adfærdskampagner, holdningskampagner og kendskabskampagner gennem tyve år. Derfor trækker vi på en omfattende værktøjskasse med kreative metoder, når vi udvikler kommunikationskampagner for vores kunder. Det er meget forskelligt, hvad der egner sig bedst til den konkrete opgave. Udvikling af kreative koncepter er en del af vores kernefaglighed. Vi bruger både strukturerede værktøjer, samskabelse og frie metoder til at kickstarte ideudviklingen.

Eksperter i adfærdskampagner for offentlige myndigheder​

I 1999 varetog vi den første adfærdskampagne for mindre affald på gaderne i Københavns Kommune. Siden da har vi gennemført en lang række kampagner for Europa-Kommissionen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Vejdirektoratet, Region Hovedstaden og Det Kriminalpræventive Råd.

Vi er kort sagt eksperter i at forene kreativitet med troværdighed og saglighed. Det er baggrunden for, at vi står bag nogle af de mest succesfulde adfærdskampagner fra offentlige myndigheder, bl.a. “REN kærlighed til KBH” fra Københavns Kommune og “Sammen om et hav uden affald” fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Adfærdskampagner med brug af nudging​

Rostra var blandt de første i Danmark til at gennemføre adfærdskampagner baseret på nudging − altså at skubbe til underbevidste mekanismer for at skabe adfærdsændringer.

I 2011 stod vi bag adfærdskampagnen “REN kærlighed til KBH” for Københavns Kommune, der var særdeles effektiv og resulterede i væsentligt mindre henkastet affald uden for byens skraldespande. Adfærdskampagnen lever stadig i det københavnske gadebillede, og den er gået hen og blevet synonym med hovedstaden. Ligeledes er adfærdskampagnen blevet et skoleeksempel på adfærdsdesign i praksis, som også har tiltrukket sig international interesse.

Vi har gennemført mange andre projekter med brug af nudging, men trækker også på andre metoder, der findes inden for adfærdsdesign.

Kommunikationskampagner designet efter målgruppen ​

Hos nogle bureauer er den rette løsning altid en plakat og en reklamefilm. Hos Rostra vælger vi kommunikationskanaler ud fra en helhedsorienteret analyse af målgruppen, afsenderen, emnet og konteksten.

Vi udvikler kreative koncepter og appellerende indhold til alle medier og kommunikationskanaler ‒ både analoge og digitale. Samtidig sørger vi for at skabe en stærk sammenhæng og synergi mellem kommunikationen i fx film, sociale medier, partnerskaber, PR-aktiviteter, hjemmesider, events, annoncering og direct mails.

Digital kommunikation er en af vores spidskompetencer. Vi rådgiver om de platforme, formater og fortælleformer, som målgrupperne benytter, og vi har stor erfaring med, hvilke typer indsatser, der er mest effektive. Når vi lægger en plan for en kampagnes brug af digitale medier, tager vi derfor udgangspunkt i kampagnens formål og målsætninger — ikke hypede modetendenser. Vi har eksempelvis specielt stærke kompetencer inden for kommunikationskampagner, der bruger de mange muligheder for at nå målgrupper på Facebook.

Kreative kommunikationskampagner flytter adfærd​

Hvis du bliver ved med at kommunikere de samme budskaber på den samme måde til målgruppen, vil målgruppen så ændre sin adfærd? Højst sandsynligt ikke. Derfor er forandring og kreativitet nøglebegreber inden for kampagnearbejde. Der er mange måder at arbejde med forandring og kreativitet på. Og metoderne går i dag langt videre end ordspil og flot design ‒ selv om disse to klassiske discipliner stadig tæller!

Vi har arbejdet med alle typer adfærdskampagner, holdningskampagner og kendskabskampagner gennem tyve år. Derfor trækker vi på en omfattende værktøjskasse med kreative metoder, når vi udvikler kommunikationskampagner for vores kunder. Det er meget forskelligt, hvad der egner sig bedst til den konkrete opgave. Udvikling af kreative koncepter er en del af vores kernefaglighed. Vi bruger både strukturerede værktøjer, samskabelse og frie metoder til at kickstarte ideudviklingen.

Eksperter i adfærdskampagner for offentlige myndigheder​

I 1999 varetog vi den første adfærdskampagne for mindre affald på gaderne i Københavns Kommune. Siden da har vi gennemført en lang række kampagner for Europa-Kommissionen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Vejdirektoratet, Region Hovedstaden og Det Kriminalpræventive Råd.

Vi er kort sagt eksperter i at forene kreativitet med troværdighed og saglighed. Det er baggrunden for, at vi står bag nogle af de mest succesfulde adfærdskampagner fra offentlige myndigheder, bl.a. “REN kærlighed til KBH” fra Københavns Kommune og “Sammen om et hav uden affald” fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Adfærdskampagner med brug af nudging​

Rostra var blandt de første i Danmark til at gennemføre adfærdskampagner baseret på nudging − altså at skubbe til underbevidste mekanismer for at skabe adfærdsændringer.

I 2011 stod vi bag adfærdskampagnen “REN kærlighed til KBH” for Københavns Kommune, der var særdeles effektiv og resulterede i væsentligt mindre henkastet affald uden for byens skraldespande. Adfærdskampagnen lever stadig i det københavnske gadebillede, og den er gået hen og blevet synonym med hovedstaden. Ligeledes er adfærdskampagnen blevet et skoleeksempel på adfærdsdesign i praksis, som også har tiltrukket sig international interesse.

Vi har gennemført mange andre projekter med brug af nudging, men trækker også på andre metoder, der findes inden for adfærdsdesign.

Over tyve års erfaring med offentlige kommunikationskampagner​

Takket været over tyve års erfaring med offentlige kommunikationskampagner kan vi tilbyde rådgivning, sparring og effektive indspark gennem hele processen. Vores konsulenter har arbejdet tæt sammen med alle typer af offentlige myndigheder gennem årene og kender til næsten alle tænkelige udfordringer.

Kampagner er effektive virkemidler til at kommunikere et hovedbudskab. Det er også vigtigt, at man altid har det fulde overblik over, hvad der skal kommunikeres til hvem og hvornår, så fx kampagner gennemføres på de rigtige tidspunkter. Det overblik har man kun, hvis strategien er på plads.

Over tyve års erfaring med offentlige kommunikationskampagner​

Takket været over tyve års erfaring med offentlige kommunikationskampagner kan vi tilbyde rådgivning, sparring og effektive indspark gennem hele processen. Vores konsulenter har arbejdet tæt sammen med alle typer af offentlige myndigheder gennem årene og kender til næsten alle tænkelige udfordringer.

Kampagner er effektive virkemidler til at kommunikere et hovedbudskab. Det er også vigtigt, at man altid har det fulde overblik over, hvad der skal kommunikeres til hvem og hvornår, så fx kampagner gennemføres på de rigtige tidspunkter. Det overblik har man kun, hvis strategien er på plads.