Privatlivs- og persondatapolitik

Håndtering af personoplysninger

I henhold til GDPR beskrives her, hvordan Rostra Kommunikation & Research A/S (herefter Rostra) håndterer personoplysninger, dvs. oplysninger der helt eller delvist kan henføres til dig – eksempelvis hvis du benytter kontaktformularen på hjemmesiden.

Rostra håndterer kun såkaldte “almindelige personoplysninger”, hvilket omfatter oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Almindelige personoplysninger er fx navn, kontaktoplysninger og tidspunkt for besøg på vores hjemmeside.

Kontaktoplysninger

Rostra Kommunikation & Research A/S
CVR 21 74 85 01
Vesterbrogade 124B
1620 København V
Telefon 70 89 52 75
E-mail info@rostrapr.com

Ansvar

Rostra håndterer oplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Rostra er dataansvarlig for oplysninger, som vi selv har indsamlet, fx om besøg på vores hjemmeside.

Rostra er databehandler, når vi benytter oplysninger på vegne af kunder.

Rostra benytter databehandleraftaler som påkrævet.

Rettigheder

Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine persondata:

  • Ret til indsigt
  • Ret til berigtigelse
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du rette henvendelse til ovenstående kontaktoplysninger. Før besvarelse af din henvendelse udbeder vi os en rimelig sagsbehandlingstid.

Indsamling og brug af personoplysninger

Rostra indsamler kun personoplysninger, når det er relevant for vores forretningsførelse. Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
Vi indsamler oplysninger om brugere af hjemmesiden, herunder til hjemmesidens funktionalitet, statistik og markedsføring. Brugere af hjemmesiden giver samtykke til dette, når de første gang besøger hjemmesiden. Samtykket kan til enhver tid ændres. Vores cookie-politik beskriver indsamling af oplysninger via vores hjemmeside. Se cookie-politikken her.

Vi indsamler de indtastede oplysninger om brugere, der benytter kontaktformularen på hjemmesiden. Brugerens samtykke er påkrævet for, at kontaktformularen kan benyttes.

Vi indsamler oplysninger til brug for vores egen forretningsførelse (eksempelvis jobansøgninger) og vores gennemførelse af opgaver på vegne af kunder.

Vi deler oplysninger med webbaserede tredjepartstjenester som Google og Facebook med henblik på statistik og marketing. Disse tjenester bruger servere i EU-lande eller lande inden for Privacy Shield Framework.

Links til andre hjemmesider og tjenester

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider og tredjepartstjenester. Rostra er ikke ansvarlige for håndteringen af persondata hos disse tredjeparter.

Ændring af privatlivs- og persondatapolitikken

Rostra forbeholder sig ret til at ændre denne politik. Dette kan eksempelvis blive nødvendigt ved væsentlige ændringer i gældende lovgivning, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner på hjemmesiden eller for at forbedre hjemmesiden.

Klagemuligheder

Klager over Rostras behandling af dine persondata kan ske via ovenstående kontaktoplysninger. Det er desuden muligt at indgive en klage hos:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk