Blog

Mediehåndtering ved afsløring af nyt portræt af kronprinsen

Billedkunstneren Kasper Eistrups første store retrospektive udstilling er på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. I udstillingen ’Fragmentarium’ indgår Eistrups helt nye portræt af H.K.H. Kronprinsen.

Mediehåndtering ved afsløring af nyt portræt af kronprinsen | 1

Udstillingen ”Fragmentarium” præsenterer 80 værker af Kasper Eistrup, herunder hans nye portræt af H.K.H Kronprinsen. Den officielle åbning fandt sted den 16. november 2018, og Rostra koordinerede samarbejdet med pressen.

Pressearbejde

Fra rockstjerne til royal portrætmaler

Særudstillingen ”Fragmentarium” præsenterer Kasper Eistrups billedunivers igennem 20 år repræsenteret ved mere end 80 værker. Blandt de udstillede værker er kunstnerens nye portræt af H.K.H Kronprinsen. Den officielle åbning fandt sted den 16. november, hvor H.K.H. Kronprinsen afslørede portrættet.

Den tidlige kontakt til medierne

Det var Rostras opgave at sikre den nye udstilling og portrætafsløringen omtale i medierne. Forud for pressebegivenheden var det derfor først og fremmest Rostras opgave at formidle oplysningerne om begivenheden videre til relevante medier og redaktioner.

Presseinvitationen, der som det første gik ud til journalister og redaktioner, fortalte om det officielle program og rammerne for dagen.

I den opfølgende dialog tog vi imod de spørgsmål, ønsker og forespørgsler, der havde redaktionelt fokus hos de forskellige medier. Mediehåndteringen i ugerne op til presseeventet drejede sig med andre ord både om praktik og redaktionelle overvejelser. Fx om fotomulighederne i de enkelte pressepools, særlige interviewaftaler og anmelderbesøg inden den officielle åbning.

Medierne på besøg i udstillingen

I dagene og timerne op til åbningen af udstillingen og afsløringen af portrættet tog Det Nationalhistoriske Museum og Kasper Eistrup imod besøg i udstillingen. Besøgene talte landsdækkende tv, landsdækkende aviser og lokale medier. Der var også besøg fra anmeldere, der fik mulighed for at opleve udstillingen og det nye portræt på egen hånd.

På selve dagen for åbningen og afsløringen i Englesalen på Frederiksborg Slot var vores fornemste opgave at give medierne de bedst mulige arbejdsbetingelser inden for rammerne af åbningsprogrammet og aftalerne. Afviklingen af de forskellige pressepools var naturligvis afgørende for, at medierne kom hjem med gode billeder, god lyd og gode citater.

Besøgene i udstillingen betød, at flere medier havde behov for at se og modtage digitale kopier af det portræt, som først skulle afsløres senere. Det fik de naturligvis lov til under forudsætning af, at de indgik en aftale om, hvornår materialet tidligst måtte offentliggøres. Aftaler af samme type blev indgået med onlineredaktioner, der gerne ville publicere kort efter afsløringen af portrættet. Alt dette for at imødekomme mediernes behov for at være klar med deres historier, når åbningen af udstillingen og afsløringen af portrættet er en nyhed.

Sideløbende med afviklingen af besøgene i udstillingen arbejde vi med at få alle øvrige medieaftaler og al akkreditering til den officielle åbning helt på plads og godkendt af både udstillingsarrangør, kunstner og kongelige gæster. Rent praktisk skulle vi sikre os, at der var plads til det store opbud af medier i de enkelte pressepools, og talspersonernes tilgængelighed og aftaler skulle planlægges.

Signifikant mediedækning

Målt på mediedækning fik medierne meget ud af deres besøg på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Historierne om Fragmentarium med Kasper Eistrups billeder på Frederiksborg Slot nåede vidt og bredt ud til potentielle museumsgæster via alle tænkelige kanaler og medietyper. Presseeventet var således en bragende succes med massiv medieomtale på alle platforme fra print og radio til tv og online medier.

Vil du også ud med dit budskab?
Rostra hjælper dig med at lægge en plan for pressearbejdet og føre den ud i livet.
Vi har netværket blandt journalister, redskaberne og erfaringen til at sikre dig den omtale, du ønsker.

Bag ordene

Mediehåndtering ved afsløring af nyt portræt af kronprinsen | 2

Flemming Mieth

Flemming har arbejdet med public relations siden 1995. I dag rådgiver han en lang række virksomheder om strategisk kommunikation og pressearbejde.

Kontakt Flemming på fm@rostrapr.com eller 29 27 97 55 for at høre mere.

Kontakt
Flemming
fm@rostrapr.com
eller 29 27 97 55
for at høre mere.

Mediehåndtering ved afsløring af nyt portræt af kronprinsen | 2