Nudging til affaldssortering
Viceværter lærer om affaldssortering
Gladsaxe case billede

Vil du vide mere?

– Så kontakt:

Visuel kommunikation med viceværterne som afsendere og 80 nationaliteter som modtagere

Der var udfordringer med affaldssorteringen i boligområdet Værebro Park – et socialt boligområde med over 80 forskellige nationaliteter, så hvordan kommunikerer man på en måde, så alle forstår? Som svar på det udviklede vi en lokal kampagne, hvor viceværterne blev gjort til affaldseksperter, og hvor de lokale beboere blev afsendere af budskaberne om at sortere affaldet.

Kampagnematerialerne kommunikerede ved hjælp af farver og fotos frem for ord, så det blev let for beboere, der ikke læste dansk, at finde den rigtige container til affaldet. Al kommunikation foregik omkring og ved containerne – fx tydelige farvede striber, som viste vej til den rigtige container.

 

Grundig research afdækkede udfordringerne

Før vi udviklede kampagnen og de centrale budskaber, lavede vi en omfattende brugerundersøgelse, lige som vi holdt fokusgrupper og møder med viceværter og interessenter i Værebro Park. Det hjalp os med at identificere de vigtigste udfordringer, så vi kunne målrette kommunikationen og hjælpe affaldssorteringen på vej.

 

Affaldskampagne i to dele

Kampagnen bestod af to dele, en fysisk del og en kommunikativ del. Begge dele var lige vigtige og spillede sammen, så kampagnen kunne skabe de ønskede adfærdsændringer.

  • Fysisk: Placeringen af containere blev ændret, så der blev skabt centrale affaldsøer lige ved opgangene, storskraldsrummet blev lukket, og der blev holdt ekstra åbent i den bemandede affaldsgård. Her var Rostra en aktiv part i dialogen med interessenter, viceværter m.fl.
  • Kommunikativt: Vi udviklede den visuelle kommunikation, som med farver og fotos skulle synliggøre affaldscontainere og skraldespande (i form af store klæb på beholdere, bannere samt fodspor og striber på asfalt), og vi udarbejdede postkort og sorteringsvejledninger uden ord til beboerne. Og så blev alt oversat til fire sprog ud over dansk.

Udvalgte referencer

Case: Sammen om et hav uden affald

Vestegnen HF & VUC: Succesfuld nudgingkampagne mod cigaretskod

Pigalle: Det svenske storbyhotel

Omhu produkt-pr

OMHU: Lancering af ny fødevareserie

Zone: Produkt-PR løfter brandet

Brøndby affaldssortering

Brøndby Kommune: Affaldssortering uden ord

Kampagnelogo

Gribskov Kommune: ”Gemmer du, så husker jeg”

Banner genbrugsstation

Assens Forsyning: Har du rent træ i posen?

Madaffaldsbeholder

Frederikssund Kommune: ”Tak for MADaffald”

Miljøstyrelsen: Glade film om sortering af affald

Affaldssortering i Værebro Park

Gladsaxe Kommune: Affaldssortering i etageboliger