Billede1
Billede2
Billede3

I 2018 ønskede Miljø- og Fødevareministeriet at sætte fokus på den store udfordring, der er forbundet med affald i havet. Rostra udarbejdede det samlede koncept for et forløb, der skulle øge opmærksomheden omkring problemet. Resultatet blev kampagnen ”Sammen om et hav uden affald”, der samlede fiskere, lystsejlere og strandgæster om at være med til at nedbringe mængderne af affald i havet og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre kampagnen fra opstart til afsluttende evaluering.

Målrettede løsninger øgede opmærksomheden på problemet

Kampagnens strategiske udgangspunkt var at samle målgruppernes nøgleorganisationer (fx brancheorganisationer) til at stå sammen om bekæmpelse af affald i havet. En stor del af kampagnens kommunikationsprodukter var baseret på analyser af adfærd, holdninger og viden om affald i havet i samspil med den eksisterende viden på området i form af udgivne rapporter og analyser.

Med tre meget specifikke målgrupper var det vigtigt for kampagnens succes at inddrage analyser om målgruppernes holdninger, viden og adfærd ift. affald i havet. Med udgangspunkt i analyserne blev der både udarbejdet målrettede løsninger, der talte til målgruppens virkelighed, men også generelle indsatser, der øgede opmærksomheden omkring vigtigheden af at nedbringe mængderne af affald i havet blandt borgere.

Kampagnens indsatser omfattede:

 • Samlet koncept, kampagneforløb og rådgivning i hele kampagneperioden
 • Omfattende vidensindsamling i samarbejde med antropologer og eksperter
 • Informationsplatform i form af ny kampagnehjemmeside med materialer til afbenyttelse af organisationer og borgere
 • Samarbejder med nøgleorganisationer om at stå sammen mod affald i havet
 • Digitale og fysiske informationsmaterialer baseret på analyser
 • Pressearbejde
 • Events i hele landet
 • Kampagnefilm og profilfilm med samarbejdspartnerne
 • Indsatser på sociale medier

Kampagnens resultater:

 • Samarbejde med 25 erhvervsorganisationer, frivillige og myndigheder
 • Distribution af over 1.000.000 kampagneaffaldsposer til flere end 10.000 af udlejningsvirksomheden Novasols sommerhuse og til brancheforeninger
 • Samarbejde med brancheorganisationen Dansk Turismefremme og 45 Visit-organisationer, hotelkæder, turistbureauer og andre virksomheder om distribution af kampagnematerialer
 • Samarbejde med Hold Danmark Rent om distribution af 160.000 kampagneaffaldsposer til kommunerne ved den jyske vestkyst.
 • Afholdelse af 10 events, hvor informationsmaterialer og viden om kampagnen blev delt ud på landets strande og havne
 • Massiv omtale af kampagnen i landsdækkende-, lokale- og sociale medier

Kunne I bruge en omfattende og effektiv kampagne i jeres virksomhed eller kommune? Så kontakt os endelig og fortæl om jeres ønsker.