Solvarmeanlæg
Sort villa
Public affairs rådgivning for Dansk Solvarme Forening

Vil du vide mere?

– Så kontakt:

Rostra Kommunikation er fast public affairs-rådgiver for Dansk Solvarme Forening og varetager alle eksternt rettede aktiviteter for foreningen.

 

Udfordring

Siden støtten til solvarmeanlæg blev fjernet i 2001, har solvarmeteknologien mistet politisk bevågenhed. Solvarme kæmper især med to barrierer. Den første er, at solvarme er en stor førstegangsinvestering, og at der dermed er brug for politisk opbakning til økonomiske og adfærdsmæssige incitamentsstrukturer, der tilgodeser solvarme i dansk varmeforsyning. Den anden barriere, solvarme kæmper med, er forældede fordomme om æstetik, installering og vedligeholdelse hos boligejere og professionelle boligrådgivere.

 

Tilgang

Med henblik på at overvinde barriererne og formidle konkret information om fordelene ved solvarme har vi siden 2008 løbende afholdt møder med de centrale energipolitiske aktører – politiske ordførere, myndigheder og interesseorganisationer. Indsatsen understøttes af en indsats for at skabe positiv redaktionel omtale af solvarme i medierne.

 

Resultater

Solvarme er tilbage på den politiske dagsorden, bl.a. er det en støtteberettiget teknologi i to større statslige puljer til energiforbedringer af danskernes bolig. Solvarme omtales endvidere som en vedvarende energiteknologi, der skal indpasses i dansk varmeforsyning, i klima- og energiministerens redegørelse om forsyningssikkerhed fra februar 2010. På ét år steg omtalen af solvarme i danske medier med 60 % (fra 2008 til 2009). Omtalen var i øvrigt 90 % positiv eller neutral.

Flemming Mieth
Flemming Mieth

Direktør
T: +45 3336 0424
M: +45 2927 9755
E: fm@rostrapr.com

Udvalgte referencer

Case: Sammen om et hav uden affald

Vestegnen HF & VUC: Succesfuld nudgingkampagne mod cigaretskod

Pigalle: Det svenske storbyhotel

Omhu produkt-pr

OMHU: Lancering af ny fødevareserie

Zone: Produkt-PR løfter brandet

Brøndby affaldssortering

Brøndby Kommune: Affaldssortering uden ord

Kampagnelogo

Gribskov Kommune: ”Gemmer du, så husker jeg”

Banner genbrugsstation

Assens Forsyning: Har du rent træ i posen?

Madaffaldsbeholder

Frederikssund Kommune: ”Tak for MADaffald”

Miljøstyrelsen: Glade film om sortering af affald

Affaldssortering i Værebro Park

Gladsaxe Kommune: Affaldssortering i etageboliger