Det Kriminalpræventive Råd

Forældrefiduser | 1

Kampagnen nåede ud til alle lærere og forældre i indskolingen

Forældrefiduser: Kampagne for trivsel i de små klasser

Tilknytning til skolen – eller manglen på den – er det enkeltområde, der statistisk set hænger tættest sammen med, om børn og unge senere bliver kriminelle. Det er derfor et af Det Kriminalpræventive Råds fokusområder, som bl.a. rummer trivselskampagnen ‘Forældrefiduser’.

Rostra udviklede og lancerede kampagnen, der henvender sig til forældre, lærere, skoleledere, skolebestyrelser, interessenter på området og den brede offentlighed. Rostra udarbejdede bl.a. en omfattende ”redskabskasse” med tips, inspiration, tjeklister og gode råd til sociale aktiviteter, som kan styrke klassens sammenhold. Kampagnen blev modtaget yderst positivt af målgrupperne.

Hør mere