Udfordring

Rostra Kommunikation varetog sekretariatsdrift, praktisk og strategisk kommunikationsarbejde og afvikling af arrangementer i Forum for Bæredygtige Indkøb fra 2010 til 2014, hvor hele sekretariatsfunktionen blev omlagt. Rostra udviklede forummets kommunikationsstrategi, visuelle identitet, webportal og profilmaterialer. Løbende kommunikationsopgaver blev ligeledes løst i tæt dialog med især formandsskabet og Miljøstyrelsen.

 

Tilgang

Til målgruppen af ledere, indkøbere, CSR-ansvarlige og andre interesserede fra både den offentlige og private sektor producerede vi forummets nyhedsbrev med nyheder, vejledning og inspiration, ligesom vi holdt forummets hjemmeside opdateret. Debatten i forummet levede desuden på faglige gå-hjem-møder og konferencer, som vi afholdt rundt i landet. Som en del af forummets faglige formidling til private og offentlige virksomheder udarbejdede Rostra desuden en række cases, faktaark og vejledninger om bæredygtige indkøb − i tæt samarbejde med forummets arbejdsgrupper og formandskab.

Ved siden af forummets webportal stod Rostra for at drive forummets sider på Facebook og LinkedIn.

 

Resultater

Fra 2010 til 2014 arbejdede vi med at etablere forummet som en faglig ressource, et levende fagligt netværk og en stemme i debatten. Det lykkedes i høj grad, hvilket blandt illustreres af, at forummet ved indgangen til 2014 havde over 700 medlemmer og mere end 850 modtagere af forummets nyhedsbrev. I det første år af forummets levetid fra sommeren 2011 til sommeren 2012 nåede budskabet om forummet bredt ud via knap 100 presseklip i landsdækkende, regionale og lokale medier til en anslået annonceværdi af over 1 mio. kroner som resultat af vores PR-arbejde, herunder landsdækkende omtale af daværende miljøminister Karen Ellemanns engagement i forummet.

Vil du vide mere?

– Så kontakt:

Udvalgte referencer

Case: Sammen om et hav uden affald

Vestegnen HF & VUC: Succesfuld nudgingkampagne mod cigaretskod

Pigalle: Det svenske storbyhotel

Omhu produkt-pr

OMHU: Lancering af ny fødevareserie

Zone: Produkt-PR løfter brandet

Brøndby affaldssortering

Brøndby Kommune: Affaldssortering uden ord

Kampagnelogo

Gribskov Kommune: ”Gemmer du, så husker jeg”

Banner genbrugsstation

Assens Forsyning: Har du rent træ i posen?

Madaffaldsbeholder

Frederikssund Kommune: ”Tak for MADaffald”

Miljøstyrelsen: Glade film om sortering af affald

Affaldssortering i Værebro Park

Gladsaxe Kommune: Affaldssortering i etageboliger