MST
Miljøstyrelsen Kend dit affald
MST Kend dit affald

Vil du vide mere?

– Så kontakt:

Rostra Kommunikation har siden 2010 løst opgaver for Miljøstyrelsen og har derfor været i tæt samarbejde om projekter lige siden.

 

Udfordring

Formålet med kampagnen var at motivere borgere til at sortere mere af deres affald til genanvendelse og benytte de affaldsordninger, som deres kommuner har etableret til indsamling af affald til genanvendelse.

 

Tilgang

Typisk opfattes affald udelukkende som én samlet gruppe, men kampagnen fokuserer på forskelligheden ved de mange affaldskategorier igennem en personliggørelse af de forskellige typer affald. At sortere sit affald forskelligt er at forskelsbehandle sit affald positivt, hvilket kampagnen italesætter med de kreative personligheder.

Rostra har i forbindelse med udviklingen af kampagnen været i kontakt med alle landets kommuner for at sørge for, at kampagnen tilbyder alle borgere en genvej til deres kommunes affaldsordning. Rostra har ligeledes forestået beregninger af miljøfordele ved genanvendelse frem for forbrænding. Beregningerne er udarbejdet af FORCE Technologys miljøeksperter.

 

Resultater

Kampagnen blev lanceret med en outdoorkampagne, som eksponerede mere end 2,2 mio. danskere for kampagnen. Siden da har kampagnen opnået mere end 42 mio. visninger på Facebook. Kampagnen var desuden med på årets Smukfest (Skanderborg Festival) i samarbejde med affaldsselskabet Renosyd, som arrangerede en række events på festivalen.

Den landsdækkende presseomtale af kampagnen har i flere omgange skabt opmærksomhed omkring daværende miljøminister Kirsten Brosbøl, bl.a. i forbindelse med lanceringen af kampagnen, hvor hun blev interviewet til en presseevent.

Udvalgte referencer

Case: Sammen om et hav uden affald

Vestegnen HF & VUC: Succesfuld nudgingkampagne mod cigaretskod

Pigalle: Det svenske storbyhotel

Omhu produkt-pr

OMHU: Lancering af ny fødevareserie

Zone: Produkt-PR løfter brandet

Brøndby affaldssortering

Brøndby Kommune: Affaldssortering uden ord

Kampagnelogo

Gribskov Kommune: ”Gemmer du, så husker jeg”

Banner genbrugsstation

Assens Forsyning: Har du rent træ i posen?

Madaffaldsbeholder

Frederikssund Kommune: ”Tak for MADaffald”

Miljøstyrelsen: Glade film om sortering af affald

Affaldssortering i Værebro Park

Gladsaxe Kommune: Affaldssortering i etageboliger