Københavns Kommune

REN kærlighed til KBH | 1

Danmarks mest kendte nudgingkampagne

REN kærlighed til KBH

Rostra udviklede og lancerede affaldskampagnen ‘REN kærlighed til KBH’ til Københavns Kommune i 2011 og har siden løbende stået for at eksekvere og videreudvikle kampagnens kommunikationsaktiviteter − bl.a. de virksomhedsrettede aktiviter med fokus på at informere og vejlede lokale virksomheder om deltagelse i kampagnen.

Flere af kampagnens elementer var baseret på nudging − altså at skubbe til underbevidste mekanismer for at skabe adfærdsændringer. Dette var med til at lancere nudging i Danmark, og kampagnen er fortsat den mest kendt nudgingkampagne i Danmark. Efter lanceringen blev der registreret 41 % mindre henkastet affald uden for skraldespandene. Kampagnen blev nominering til KomPrisen ’12, den danske kommunikationsbranches største pris.

Hør mere