Banner genbrugsstation
Logo
Pladsmand i Assens

Vil du vide mere?

– Så kontakt:

Træaffald er ikke bare træaffald

Selv fagfolk kan have svært ved at se forskel på forskellige typer af træaffald: Hvad kan genanvendes, og hvad skal til forbrænding? Hvordan skal almindelige borgere så kunne sortere korrekt? Det var den udfordring, som Assens Forsyning og Middelfart Kommune stod overfor. Rostra udviklede en kampagne til de to kommuners genbrugspladser, som skulle få kunderne på pladsen til at stoppe op og overveje, hvilken container de skulle aflevere træaffaldet i.

 

Løftet pegefinger med glimt i øjet

”Har du rent træ i posen?” blev kampagnens slogan. Ordspillet med den kendte vending i ny indpakning fungerede som en opfordring til kunderne om at stoppe op og overveje, om de nu også havde sorteret rigtigt: Havde de kun træ til genanvendelse i sækken – eller var der også fx trykimprægneret træ i?

 

Fysisk tilstedeværelse på genbrugspladserne

Kampagnen bestod af bannere til genbrugspladserne, en sorteringsvejledning, postkort og plakater med viden om træets kredsløb, store vejvisere til de fire træfraktioner, affaldsquiz og kampagnelogoet malet på asfalten som fodspor hen til området med træaffald.

Pladsmedarbejderne spillede en vigtig rolle i kampagnen og var bl.a. på tur til Novopan for at se, hvordan træet bliver genanvendt til spånplader. Denne viden hjalp dem, når de skulle vejlede de besøgende om korrekt om sortering af træ.

Rostra stod for den samlede kampagne med udvikling af kampagnebudskab, kreativt koncept, udvikling af grafiske elementer og alt materiale, events og konkurrencer samt gennemførelse af fokusgruppeinterviews med pladsmedarbejdere.

Udvalgte referencer

Case: Sammen om et hav uden affald

Vestegnen HF & VUC: Succesfuld nudgingkampagne mod cigaretskod

Pigalle: Det svenske storbyhotel

Omhu produkt-pr

OMHU: Lancering af ny fødevareserie

Zone: Produkt-PR løfter brandet

Brøndby affaldssortering

Brøndby Kommune: Affaldssortering uden ord

Kampagnelogo

Gribskov Kommune: ”Gemmer du, så husker jeg”

Banner genbrugsstation

Assens Forsyning: Har du rent træ i posen?

Madaffaldsbeholder

Frederikssund Kommune: ”Tak for MADaffald”

Miljøstyrelsen: Glade film om sortering af affald

Affaldssortering i Værebro Park

Gladsaxe Kommune: Affaldssortering i etageboliger