35
1
2

Man kommer langt med positiv, tydelig og nudgende kommunikation! Det har vi endnu engang bevist med vores succesfulde kampagne mod henkastet affald på Vestegnen HF og VUC. Her kan du læse, hvad vi har gjort for skolen – og også kan gøre for dig!

Vestegnen HF & VUC oplevede et stigende problem med elever og gæster, der ikke overholdt skolens rygepolitik. Der blev ofte røget udenfor de afmærkede rygezoner, særligt ved skolens hovedindgange, til stor gene for elever, ansatte og gæster. Samtidig blev cigaretskod ikke smidt i de opstillede betonaskebægere, men blot kastet på jorden. Det skabte et økonomisk og tidsmæssigt tungt oprydningsarbejde for skolen.

Adfærdsændrende kommunikation mod henkastet affald

Vestegnen HF & VUC ønskede en mere hensigtsmæssig adfærd ift. rygning og affald på skolens område. Vores tilgang var derfor at udvikle et nudgende koncept, der skulle gøre underbevidste adfærdsændringer mulige hos målgruppen.

Med udgangspunkt i, at man med en lille indsats kan gøre en stor og positiv forskel, ville vi motivere elever og kursister til at ændre adfærd omkring rygning og henkastet affald, især cigaretskod. Ønsket var at skabe nye rygezoner, der både skulle være lette at gå til og tydelige for elever og kursister. Zonerne skulle også bidrage til, at cigaretskod og andet affald ikke endte på jorden.

Nudgingkampagne skal skabe adfærdsændringer blandt rygere

I samarbejde med Vestegnen HF & VUC udviklede vi et kreativt og nudgende koncept, hvor vi…

  • Skabte seks nye rygezoner ved dynamiske, grønne afmærkninger på asfalten, der brød med skolens omkringliggende miljø.
  • Malede grønne skoaftryk på jorden, for at lede rygerne hen til zonerne.
  • Malede de tidligere grå askebægre i samme grønne farve som zonerne.
  • Påklistrede klæb med budskabet om at holde skolen ren på skolens inden- og udendørs skraldespande.

Kampagnen var enkel, tydelig i sit udtryk og bestemt ikke til at overse i skolegården.

Positive adfærdsændringer fra start

Kampagnen havde en klar effekt på skolens miljø: ”Vi er super glade for kampagnen! Der blev allerede fra skoleårets start skabt gode vaner, og der er væsentlig færre skodder og mindre affald, som havner de forkerte steder” udtaler Eva Glæsner, kommunikationsmedarbejder på Vestegnen HF & VUC.

Bruger I også alt for mange timer på oprydning af henkastet affald og cigaretskodder på jeres skole, og kunne I tænke jer at gøre noget ved problemet? Så kontakt os på 33159420.