Blog

Tak for MADaffald

For at gøre opmærksom på de nye grønne madaffaldsposer i Frederikssund har man lanceret kampagnen ”Tak for MADaffald”. Der er blevet afholdt fire affaldsevents, hvor borgere har fået information om og kunnet stille spørgsmål til korrekt sortering af madaffald.

Tak for MADaffald | 1

”Tak for MADaffald” var det gennemgående budskab i alt materiale i kampagnen – et let genkendeligt slogan, som med et glimt i øjet legede med en kendt, sproglig vending og på en positiv facon signalerede, at kommunen værdsatte borgernes indsats.

Kommunikationskampagner

Gamle vaner i nye poser

Borgerne i Frederikssund havde sorteret bioaffald i mange år, men der var efterhånden brug for et lille skub og noget mere opmærksomhed omkring affaldssortering og genanvendelse. Noget nyt var, at borgerne skulle begynde at sortere deres madaffald i nye bioposer. Rostra udviklede et samlet koncept, som skulle nå alle borgere i kommunen, både i villaer og i etageboliger, og gennem både events, visuel kommunikation, pressearbejde og meget andet var vi med til at skabe opmærksomhed om de nye bioposer og vejlede borgerne i, hvordan de skulle sortere deres madaffald korrekt.

Netværk og dialog hjalp på sorteringen af madaffald

Indførelsen af nye bioposer til sortering af madaffald var en perfekt anledning til en større kampagne, som skulle genopfriske, hvordan man skal sortere sit madaffald. Dialog med lokale boligforeninger og butikker spillede en central rolle, og dialogen blev bakket op af illustrationer på en lang række platforme, mens andre tiltag gjorde kampagnen komplet:

  • Visuelt: Bannere til skraldebilerne, hængere til affaldsbeholdere, skilte, plakater og klistermærker
  • Skriftligt: Sorteringsvejledninger, annoncer i lokalmedier, opslag på kommunens Facebookside, pressemeddelelser, nyheder til web og en affaldsquiz
  • Events: En lanceringsevent med deltagelse af politikere og tre opfølgende kommunikationsevents
Få rådgivning til din kampagne!
Vil du gerne opnå bedre resultater, men mangler den rette partner? Er du allerede i gang med en kommunikationskampagne eller sidder du fast i startfasen? Kontakt Rostra nu!
Hos Rostra er vi kommunikationseksperter, politiske specialister, analytikere, journalister og tekstforfattere. Vi forener viden og erfaring fra en række brancher og arbejdspladser. Og vi bruger vores forskellighed til at dele viden og udfordre hinanden med nye ideer og perspektiver.

Bag ordene

Tak for MADaffald | 2

Flemming Mieth

Flemming har arbejdet med public relations siden 1995. I dag rådgiver han en lang række virksomheder om strategisk kommunikation og pressearbejde.

Kontakt Flemming på fm@rostrapr.com eller 29 27 97 55 for at høre mere.

Kontakt
Flemming
fm@rostrapr.com
eller 29 27 97 55
for at høre mere.

Tak for MADaffald | 2