Målgruppeanalyser

Målgruppeanalyser kan være mange ting. Og det vigtigste er ikke, hvad en målgruppeanalyse kan gøre, men hvad den skal opnå. En mindre, kvantitativ analyse kan eksempelvis gennemføres uden store omkostninger. Til gengæld kan den give genlyd i hele mediebilledet, fordi den giver de data, der kan løfte din pressehistorie og tilføre den samfundsrelevans. At en ny undersøgelse viser klare mønstre i holdninger og handlinger hos danskerne kan være det, der kan sætte din kampagne, dit produkt eller din forening på mediedagsordenen.

Vi tilbyder vores kunder en lang række forskellige analysemodeller, der vil kunne anvendes til at skabe værdi og sikre omtale for et budskab eller produkt.

Kvalitative analyser

Kvalitativ analyse er en analyseform, der baserer sig på at skaffe materiale, der som udgangspunkt skal analyseres uden diverse statistiske modeller. Det kunne for eksempel være interview, hvor den interviewede har mulighed for at dreje samtalen i en bestemt retning i langt højere grad end f.eks ved en spørgeskemaundersøgelse. På den måde bliver de indsamlede informationer mere detaljerede.

Den kvalitative analyse fungerer som en god målgruppeanalyse, da den giver dig indsigt i handlemønstre, vidensniveauer, forventninger og prioriteringer hos dine målgrupper. Den kvalitative analyse kan ikke fortælle dig, hvor mange eller hvor stor en andel af målgruppen der handler på en bestemt måde. Men den kan fortælle dig, hvorfor, hvordan og i hvilken sammenhæng målgruppen agerer.

Fokusgruppeinterview

Holdninger dannes og videreudvikles i dialogen med andre og i mødet med nye synspunkter. I fokusgrupper opstår der nye erkendelser i løbet af interviewet, og diskussionsformen opfordrer deltagerne til at argumentere og uddybe. Med et fokusgruppeinterview kan vi derfor kortlægge årsagssammenhænge og undersøge argumentationsstrukturer og holdninger.

Dybdeinterview

Et en til en-dybdeinterview er velegnet, hvis emnet er personligt og følsomt eller berører en individuel problemstilling. Vi anbefaler dybdeinterview i sammenhænge, hvor det er afgørende at få nuancerede og personlige informationer om vidensniveau, holdninger eller adfærd.

Observationer

Ét er, hvad folk siger. Noget andet er, hvad de i virkeligheden gør. Disse modsætninger kan vi afdække gennem observationer – for eksempel i supermarkedet, på gaden, på cafeen og i bestemte sociale sammenhænge.

Vil du vide mere ?

Christian Foldager

Kommunikationsrådgiver
T: +45 3336 0437
M: +45 2096 9420
E: cf@rostrapr.com

Christian Olesen
Christian Olesen

Direktør
T: +45 3336 0429
M: +45 2672 9429
E: co@rostrapr.com

Kvantitative analyser

Kvantitativ analyse er en analyseform, der baserer sig på ting, der kan måles. Et eksempel på en kvantitativ metode er spørgeskemaundersøgelser, hvor man får en række informationer, hvorfra der så kan laves diverse beregninger.

Tal og procenter kommunikerer ofte bedre end tusind ord. Den kvantitative analyse giver dig slagkraftige argumenter, som du kan benytte i dialogen med pressen, politikere eller andre aktører. Og den giver dig værdifuld indsigt i forbrugermønstre, vidensniveauer og holdningsstrukturer i dine målgrupper, hvorfor den kvantitative analyse også kan danne grundlaget for en god målgruppeanalyse.

Afhængig af målgrupper og undersøgelsesfelt foregår vores kvantitative undersøgelser over nettet, telefonen eller per post. Det kan være 10 hurtige spørgsmål til forbrugere i hele landet, eller det kan være et omfattende spørgeskema til en specifik og afgrænset målgruppe.

Vores kvantitative undersøgelser illustreres af grafer og tabeller, der fortolkes og kommenteres. Vi lægger vægt på at formidle resultaterne, så de er forståelige og kan omsættes til konkret handlen.

Usability

Ved at teste dit website kan du skærpe navigation, sprog, layout og indhold, så det appellerer til dine målgrupper. I tænk højt-testen følger vi, hvordan sitet anvendes i praksis. Repræsentanter for målgruppen løser konkrete opgaver, mens de systematisk giver svar på deres oplevelse af sitet.

Eye-tracking

Vi var de første i Danmark til at benytte eye-tracking. En metode, der måler, hvor længe og i hvilken rækkefølge brugeren kigger på de elementer, man ønsker at teste. Gennem de seneste 12 år har vi benyttet metoden til brugertest af websites, in store-kommunikation, indkøbscentre, tankstationer, lufthavne og magasiner.

Live-perception - i en krisesituation

Skal din virksomhed igennem mediernes vridemaskine? Flere års kommunikationsindsats kan få alvorlige ridser i lakken, når et tv-program ruller over skærmen. Ved at observere repræsentanter for målgruppen, mens de ser programmet – live, får du et fundament at bygge din respons på. Vi interviewer respondenterne før og efter programmet. Og vi bruger den viden, vi opnår, til at rådgive dig om den kort- og langsigtede strategi.