Fortæl dit budskab, så målgruppen lytter.

Formidling

God kommunikation er mange ting, men det er ikke mindst en metode. En anbefalelsesværdig metode. For at nå vores mål er vi som organisationer afhængige af, at vores budskaber bliver forstået, og med god kommunikation kan vi opnå så meget mere: Sympati, enighed, engagement, handling og loyalitet. Det er da værd at investere i!

Måske kalder din situation på journalistiske artikler, umisforståelige vejledninger, medrivende film, aha-skabende infografik, skarpe debatindlæg eller et glitret magasin med tandsmil på forsiden. Rostra leverer disse produkter og mange andre.

Christian Olsen

Hvorfor skal Rostra hjælpe med din formidling?

“Vi producerer kommunikationsprodukter ud fra mestring af kommunikationsgenrerne, forretningsforståelse og erfaringer, som vi har bygget op gennem mange år. Det har lært os, at nøglen til god kommunikation er at kunne bygge bro mellem afsender og modtager: Hvis ikke begge parter er glade, så falder den ene fra – og kommunikationen er slut.”

Kontakt Christian Olesenco@rostrapr.com eller 26 72 94 29 for at høre mere.

Kontakt
Christian Olesen
co@rostrapr.com
eller 26 72 94 29
for at høre mere.

Christian Olsen

Fortæl dit budskab, så målgruppen lytter

Uanset om det drejer sig om fx et debatoplæg, en salgsbrochure eller en tale ved generalforsamlingen handler det om at få dit budskab afsted på en måde, hvor målgruppen fanger det og tager det til sig. Det sker ikke, hvis de allerede efter få sekunder zapper væk – fysisk eller mentalt.

Til det formål – at fange modtagernes opmærksomhed og fastholde den – bruger vi metoder fra en lang række discipliner: Vi arbejder journalistisk, men vi er ikke journalister. Vi bruger storytellingens og dramaturgiens værktøjskasse, men vi er ikke historiefortællere. Vi arbejder med fakta og viden, men vi er ikke videnskabsfolk. Vi er strategiske kommunikatører, der implementerer en kommunikationsstrategi, hvor fastlagte budskaber og målsætninger er den røde tråd.

Derfor kan vi hjælpe dig med at formidle dine budskaber, så du opnår dine mål.

Din kommunikation fortæller, hvem du er

Stil dig selv dette spørgsmål: Kender min målgruppe mig, eller kender de min kommunikation? Hvordan din målgruppe ser dig, afhænger i afgørende grad af, hvordan du kommunikerer.

Dine kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere møder dig via din kommunikation på fx din hjemmeside, dine e-mails og breve, dine annoncer, din kommunikation omkring dine produkter. Hvordan vil du gerne fremstå?

Vi hjælper både private virksomheder og offentlige organisationer med at optimere deres kommunikation. Det handler ikke kun om branding, men i høj grad også om at sikre sig, at kommunikationen skaber den tiltænkte værdi.

Sammen med dig analyserer vi situationen og beslutter, hvilke virkemidler der egner sig bedst.

Journalistisk formidling der fastholder målgruppen

Vi er eksperter i journalistisk kommunikation og leverer journalistisk indhold til både virksomheder, myndigheder og medier. Alt fra nyhedsartikler, interview eller features, som vores kunder benytter i deres egne medier, til hele produktionen af printpublikationer, online artikelbase eller elektroniske nyhedsbreve.

For nogle af Danmarks største virksomheder har vi varetaget udvikling, produktion og distribution af printpublikationer som glitrede kundemagasiner, medlemsblade, branchenyhedsbreve og lækre kataloger. For Europa-Kommissionen stod vi gennem flere år for at udgive Ugebrevet Europa med nyhedshistorier og analyser af europæisk politik.

For vores kunder producerer og udsender vi hver uge elektroniske nyhedsbreve med journalistiske artikler, men vi kan også producere videojournalistik, hvis du eksempelvis ønsker en reportage fra en konference, som du afholder.

Hvis du ønsker at formidle dine historier, så de lever op til journalistikkens krav om aktualitet, væsentlighed, identifikation og fængende vinkling, så kom til os.

Skal du brug for input til din eksterne eller interne kommunikation?
Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at løse dine opgaver og nå dine mål. Vi arbejder for både store og små virksomheder.

Erfarne kommunikationsfolk løser din formidlingsopgave

Rostras erfarne kommunikationsrådgivere, tekstforfattere og grafikere kan producere alle typer kommunikationsprodukter til brug i organisationers eksterne og interne kommunikation:

 • Journalistiske artikler – fx til dit nyhedsbrev, din hjemmeside eller dit medlemsblad
 • Cases med kundehistorier – fx til dit salgsmateriale, din hjemmeside eller din messestand
 • Faglige artikler – fx om effekten af dit produkt, din organisations strategi eller dine kunders udfordringer
 • Vejledninger – fx fra myndighed til borger, fra producent til bruger eller fra NGO til virksomhed
 • Film – fx profilinterview, explainers eller reportager
 • Infografik – fx din værdikæde, din teknologi eller dine produkter
 • Andre publikationer – fx kataloger, brochurer eller foldere
 • Magasiner – fx kundemagasiner, medlemsmagasiner eller personaleblade
 • Nyhedsbreve – både interne eller eksterne, fysiske såvel som elektroniske
 • Hjemmesider – alt fra kampagnesites og virksomhedssites til videndelingsportaler
 • Præsentationer – fx taleskrivning, medietræning og PowerPoint-præsentationer
 • Sociale medier – herunder ideudvikling, indholdsproduktion, community management og marketing
 • Faktaark – fx produktark, pressebriefinger eller Q&A’s (beredskaber)
 • Organisationskommunikation – fx gennemskrivning af korrespondance, hjemmesidetekster eller anden kommunikation.

Vi har mange års erfaring med full-service produktion af disse produkter, hvilket betyder, at vi kan varetage alle dele af opgaven, inklusive fx fotografi, optagelser, trykning, programmering, distribution og øvrige delopgaver.

Intern kommunikation med stærke virkemidler

På mange parametre er den interne kommunikation endnu vigtigere end den eksterne kommunikation, og den kan være forbundet med lige så store udfordringer – særligt når organisationen forandrer sig eller møder modstand udefra. Derfor kan de fleste anbefalinger, metoder og overvejelser knyttet til ekstern kommunikation i lige så høj grad benyttes i forhold til organisationens interne kommunikation.

Intern kommunikation har stor betydning for virksomhedens drift og effektivitet, såvel som dens brand og omdømme. Intern kommunikation handler om at optimere virksomhedens informationsstrømme, så ledelse og medarbejdere får målrettet og brugbar information på det rette tidspunkt.

Rostra kan hjælpe din virksomhed eller organisation med jeres interne kommunikation. Både ledelseskommunikationen og den organisatoriske kommunikation. Vi kan hjælpe jer med at håndtere organisationens kommunikative dynamikker, og i samråd med jer kan vi udvikle kommunikationspolitikker og kommunikationsstrategier, der skaber værdi, tillid og effektivitet.

Vidensbaseret ekstern og intern kommunikation

I både den eksterne og den interne kommunikation er situationsanalysen afgørende, fordi den er grundlag for at vurdere, hvilke muligheder vi har til rådighed. Kommunikation kan forandre og påvirke mange ting, men ikke alle. Forud for formuleringen af en effektiv og omkostningsbevidst kommunikationsstrategi bør derfor gå en analyse af den kommunikative situation.

Med Rostras analyseafdeling i ryggen kan vi udrulle den nødvendige research baseret på fx fokusgruppeinterview, repræsentative surveys, dybdeinterview eller medieanalyse. Vi har mange års erfaring med at kortlægge og analysere såvel potentialer som problemer og identificere muligheder og konkrete løsningsforslag. Nogle gange rådgiver vi blot, andre gange står vi for udførelsen.