Start samtaler der skaber resultater.

Public affairs

Er regulering afgørende for dine vilkår? Bliver dine synspunkter ikke repræsenteret tilstrækkeligt af din brancheorganisation? Har du behov for større gennemslagskraft i din dialog med vigtige beslutningstagere? Hvem varetager egentlig dine interesser?

Rostra har hjulpet med en lang række af både danske og internationale virksomheder fra mange forskellige brancher med deres public affairs og interessevaretagelse. Vi kan også hjælpe dig.

Christian Olsen

Hvorfor skal Rostra hjælpe med dine public affairs?

“Beslutningsprocesser i politiske systemer er ofte omgærdet af misforståelser. Med vores rådgiveres mangeårige erfaring med public affairs kan vi rådgive dig om, hvad der virker. Vi arbejder efter klare etiske retningslinjer og løser opgaver på et sagligt grundlag. Det er den eneste langsigtede løsning.”

Kontakt Christian Olesenco@rostrapr.com eller 26 72 94 29 for at høre mere.

Kontakt
Christian Olesen
co@rostrapr.com
eller 26 72 94 29
for at høre mere.

Christian Olsen

Varetag dine interesser med public affairs

Det er helt legitimt, at virksomheder og interesseorganisationer ønsker at dialog med beslutningstagere og institutioner, som har indflydelse på deres område. Faktisk har både politikere, embedsværket og meningsdannere typisk et stærkt ønske om at høre og forstå alle sider af en sag for at få den belyst fra alle sider.

Rostra har gennem mange år hjulpet danske og internationale kunder med at skabe resultater i kraft af saglige, troværdige og gennemarbejdede virkemidler. Vi arbejder i Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, men også i EU gennem vores store kontor i Bruxelles hos Fleishman-Hillard.

Vi kan bidrage i alle faser af interessevaretagelsen, herunder med strategi- og politikudvikling, analyser, mødeassistance, taleskrivning, dokumentation, pressesamarbejder, medietræning og kampagnekommunikation.

Brug erfarne rådgivere der arbejder for dig

Vores rådgivere har den fordel, at de kender til public affairs fra begge sider af bordet i kraft af erhvervserfaring fra enten Folketinget, ministerier, kommuner, EU, politiske partier eller interesseorganisationer. Vi kender derfor de politiske processer, logikker og udfordringer – og selvfølgelig mange af de relevante aktører.

Vi trækker derfor på værdifulde kvalifikationer, når vi rådgiver virksomheder og organisationer om deres relationer til myndigheder, politikere, eksperter og meningsdannere. Det vil vi naturligvis også gøre for dig.

Public affairs er strategisk samtale

Public affairs handler om samtaler:

 • Etablere samtaler mellem dig og de relevante aktører, som har indflydelse på dine vilkår.
 • Bringe samtaler ud til de relevante miljøer.
 • Igangsætte de samtaler, der mangler i den offentlige debat.
 • Bidrage til samtaler med synspunkter og argumenter.

Det betyder, at det er mindst lige så vigtigt at lytte som at tale sin egen sag. Det betyder også, at effektiv og troværdig interessevaretagelse er en balancekunst med mange hensyn.

Gode samtaler er både en kunst og et håndværk, og vi kan hjælpe dig med at få større gennemslagskraft ved at arbejde med forskellige niveauer som fx strategi, formidling, alliancer, bevågenhed og timing. Vi kan desuden vejlede dig om, hvor du og din sag fremstår, når man ser det udefra.

Ønsker du at være med til at sætte en politisk dagsorden?
Rostra hjælper dig gennem hele processen med at planlægge og gennemføre en succesfuld public affairs-indsats. Vores rådgiveres mangeårige erfaring med public affairs betyder, at vi trækker på værdifulde kvalifikationer, når vi rådgiver dig gennem alle faser af interessevaretagelsen.

Vi lægger den rigtige public-affairs strategi sammen med dig

Kompetent public affairs-arbejde kræver både overblik og sans for helheden og styr på en masse detaljer. En velunderbygget sag kræver dokumentation, beregninger og cases, og derfor er research og formidling vigtig. Denne viden skal derefter sættes i spil blandt aktørerne, hvor den typisk vil blive udfordret af andre interesser.

Elementer i en solid public affairs-strategi kan eksempelvis være:

 • Kontakt til offentlige beslutningstagere, embedsmænd og politikere
 • Aktøranalyser
 • Politisk strategilægning
 • Kortlægning af politiske beslutningsprocesser
 • Netværk med relevante aktører
 • Proaktiv og reaktiv pressekontakt
 • Langsigtet myndighedssamarbejde
 • Dialogprojekter, konferencer, pressemøder o.l.
 • Medietræning
 • Etablering af interessesammenslutninger.

Sammen med dig prioriterer vi de virkemidler, der giver størst effekt.

Pressearbejde kan være en del af dine public affairs

Pressen kan være en af de stærkeste aktører, som man kan inddrage i sine public affairs. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at gøre pressearbejde til en del af din public affairs-strategi.

Pressen er en særdeles gennemslagskraftig kanal til at nå bredt ud og sætte en dagsorden i offentligheden. Dels har pressen mange læsere, seere og lyttere, dels danner den udgangspunkt for mange af de offentlige diskussioner – både de brede samfundsemner og de mere nicheprægede debatter inden for specifikke brancher eller interesseområder.

Der er mange måder at samarbejde med pressen på, men fælles for dem er, at det kræver forberedelse, hvis du vil gøre en forskel. Vi hjælper dig med dine forberedelser og klæder dig på til at få det bedste ud af dit pressearbejde.