B2B kommunikation
Public affairs
Politisk kommunikation

Public affairs

Er politisk regulering afgørende for dine markedsvilkår? Bliver dine synspunkter ikke repræsenteret tilstrækkeligt af din brancheorganisation? Har du behov for større gennemslagskraft over for vigtige beslutningstagere?

Som virksomhed eller interesseorganisation kan du have et helt legitimt ønske om at indgå i dialog med de mennesker og institutioner, som tager beslutninger på dit felt.

Faktisk har både politikere og meningsdannere ofte også et ønske om at høre og forstå alle sider af en sag.

 

Strategisk indsats gennem public affairs

En strategisk public affairs-indsats kan sikre, at din indflydelse gør sig gældende. I alle afkroge af den politiske arena.

Public affairs handler om at skabe dialog. At etablere en kommunikationskanal mellem dig og de beslutningstagere, som bestemmer dine arbejdsvilkår. Rostra Kommunikation kan hjælpe dig med at skabe denne dialog.

 

Øget legitimitet gennem målrettet public affairs

I Rostra arbejder vi med dine interessers legitimitet, med netværksdannelse og med styrkelse af positive aktører. Vi inddrager pressen, når det er hensigtsmæssigt.

Og så arbejder vi efter klare etiske retningslinjer. I åbenhed og på et sagligt grundlag, fordi det er den eneste langsigtede løsning.

 

Mange års public affairs erfaring

De fleste rådgivere i Rostra har en baggrund inden for politisk arbejde. Fra Christiansborg, ministerier, kommuner, EU, politiske partier eller interesseorganisationer. Vi kender de politiske processer, logikker og udfordringer.

Den erfaring og indsigt bruger vi, når vi rådgiver virksomheder og organisationer om deres relationer til myndigheder, politikere og meningsdannere.

 

Redskaber til public affairs

Arbejdet med at skabe dialog med kerneaktører kan fx involvere:

  • Kontakt til offentlige beslutningstagere, embedsmænd og politikere
  • Aktøranalyser
  • Politisk strategilægning
  • Kortlægning af politiske beslutningsprocesser
  • Netværk med relevante aktører
  • Pro- og reaktiv pressekontakt
  • Langsigtet myndighedssamarbejde
  • Dialogprojekter, konferencer, pressemøder o.l.
  • Medietræning
  • Etablering af interessesammenslutninger.

Vil du vide mere ?

Flemming Mieth
Flemming Mieth

Direktør
T: +45 3336 0424
M: +45 2927 9755
E: fm@rostrapr.com

Christian Olesen

Direktør
T: +45 3336 0429
M: +45 2672 9429
E: co@rostrapr.com