Ny viden betyder nye muligheder​

Kender I målgruppens præferencer? Ved I hvordan jeres virksomhed opfattes blandt kunderne og mere generelt i markedet? Med målrettede analyser tilbyder vi relevante indsigter i jeres nuværende og potentielle kunder, og hvordan de opfatter virksomheden, jeres produkter og budskaber.

Rostra Research er vores in-house analysebureau, som siden 1999 har løst analyseopgaver for vores mange danske og internationale kunder. Vi arbejder med en bred palet af både kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder.

Vi rådgiver gennem hele processen fra sparring om målsætninger, problemformuleringer og metoder frem til afrapportering og operationalisering af analysens resultater. For i modsætning til de andre analysebureauer leverer vi ikke kun viden om din målgruppe. Vi leverer også en tilknyttet kommunikationsstrategi, der ud fra analysens resultater fastlægger, hvordan dine udfordringer løses, så du opnår et øget kendskab og højere salg.

Ny viden betyder nye muligheder​

Kender I målgruppens præferencer? Ved I hvordan jeres virksomhed opfattes blandt kunderne og mere generelt i markedet? Med målrettede analyser tilbyder vi relevante indsigter i jeres nuværende og potentielle kunder, og hvordan de opfatter virksomheden, jeres produkter og budskaber.

Rostra Research er vores in-house analysebureau, som siden 1999 har løst analyseopgaver for vores mange danske og internationale kunder. Vi arbejder med en bred palet af både kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder.

Vi rådgiver gennem hele processen fra sparring om målsætninger, problemformuleringer og metoder frem til afrapportering og operationalisering af analysens resultater. For i modsætning til de andre analysebureauer leverer vi ikke kun viden om din målgruppe. Vi leverer også en tilknyttet kommunikationsstrategi, der ud fra analysens resultater fastlægger, hvordan dine udfordringer løses, så du opnår et øget kendskab og højere salg.

Hvorfor skal Rostra stå for dine analyseopgaver?​

“Vores analyser giver bedre beslutningsgrundlag og afdækker nye handlemuligheder. Fordi vi arbejder integreret med viden og kommunikation, er vi eksperter i at optimere værdien af dine analyser. Vi rådgiver dig om, hvilken type viden du har brug for, og hvordan du kan agere på den nye viden.“
Kontakt direktør Christian Olesen på co@rostrapr.com eller +45 26 72 94 29 for at høre mere.

Hvorfor skal Rostra stå for dine analyseopgaver?​

“Vores analyser giver bedre beslutningsgrundlag og afdækker nye handlemuligheder. Fordi vi arbejder integreret med viden og kommunikation, er vi eksperter i at optimere værdien af dine analyser. Vi rådgiver dig om, hvilken type viden du har brug for, og hvordan du kan agere på den nye viden.“
Kontakt direktør Christian Olesen på co@rostrapr.com eller +45 26 72 94 29 for at høre mere.

Kvantitative analyser giver målbar viden om dine kunder​

Rostra Research anvender flere forskellige kvantitative analysemetoder, når kunderne ønsker statistiske, kvantificerbare eller repræsentative data, der giver indblik i virksomhedens målgruppe. Metoderne tager oftest udgangspunkt i et spørgeskema med fastlagte/lukkede svarmuligheder – eller fritekstfelter, hvor respondenterne kan skrive og uddybe deres holdninger.

Vi anvender stop-test/hall-test i fx butikscentre, på gaden, i parker eller andre steder, hvor det er afgørende for resultaternes validitet, at målgruppen interviewes på en bestemt location, hvor de måske er eksponeret for undersøgelsens problemfelt. Vi gennemfører telefonundersøgelser eller sms-undersøgelser, hvis det er den mest kosteffektive og direkte kanal til at nå målgruppen. Vi bruger den postale undersøgelsesmetode, hvis den er mest velegnet. Men meget ofte gennemfører vi undersøgelsen i et internetpanel, da metoden er valid, hurtig og kosteffektiv. Rostra Resarch har adgang til internetpaneler med op til 75.000 personer.

Vi sammensætter undersøgelsesdesignet og det specifikke metodevalg i tæt dialog med kunden. Det er mange års praktisk og teoretisk erfaring, der sikrer, at undersøgelsen bliver valid, og at resultaterne kan omsættes til handling. Det er altid afgørende for metodevalget, at analysen har en høj kvalitet.

Kvantitative analyser giver målbar viden om dine kunder​

Rostra Research anvender flere forskellige kvantitative analysemetoder, når kunderne ønsker statistiske, kvantificerbare eller repræsentative data, der giver indblik i virksomhedens målgruppe. Metoderne tager oftest udgangspunkt i et spørgeskema med fastlagte/lukkede svarmuligheder – eller fritekstfelter, hvor respondenterne kan skrive og uddybe deres holdninger.

Vi anvender stop-test/hall-test i fx butikscentre, på gaden, i parker eller andre steder, hvor det er afgørende for resultaternes validitet, at målgruppen interviewes på en bestemt location, hvor de måske er eksponeret for undersøgelsens problemfelt. Vi gennemfører telefonundersøgelser eller sms-undersøgelser, hvis det er den mest kosteffektive og direkte kanal til at nå målgruppen. Vi bruger den postale undersøgelsesmetode, hvis den er mest velegnet. Men meget ofte gennemfører vi undersøgelsen i et internetpanel, da metoden er valid, hurtig og kosteffektiv. Rostra Resarch har adgang til internetpaneler med op til 75.000 personer.

Vi sammensætter undersøgelsesdesignet og det specifikke metodevalg i tæt dialog med kunden. Det er mange års praktisk og teoretisk erfaring, der sikrer, at undersøgelsen bliver valid, og at resultaterne kan omsættes til handling. Det er altid afgørende for metodevalget, at analysen har en høj kvalitet.

Vi anvender bl.a. kvantitative undersøgelser i forbindelse med:

• Segmenteringsanalyser
• Brand- og omdømmeanalyser
• Konkurrentanalyser
• Medlemsanalyser
• Målgruppeanalyser
• Kendskabs-, holdnings- og adfærdsanalyser
• Undersøgelser til presseadgang
• Kampagneevalueringer
• Test af visuelle elementer som annoncer og film

Når Rostra Research afrapporterer undersøgelsen, kan vi udarbejde den klassiske tabelrapport målrettet den erfarne talknuser. Men oftest præsenterer vi resultaterne med kommenterede, illustrative grafiske fremstillinger i form af figurer, fladediagrammer m.m. Vi udarbejder klare hovedkonklusioner, der besvarer analysens primære spørgsmål. Vi lægger vægt på at kommentere og uddybe relevante resultater, så de bliver umiddelbart forståelige. Afslutningsvis præsenterer vores rapporter strategiske og operationelle anbefalinger, som kunderne kan vælge at anvende i det fremtidige arbejde.

Fokusgruppeinterview giver nuanceret viden om din målgruppe​

Fokusgruppeinterview er særligt velegnede til at få dybdegående og nuanceret indsigt i komplekse problemstillinger. Interviewmetoden kan bl.a. give indblik i en målgruppes holdninger, adfærd, vaner, motiver, forbrugsmønstre, beslutningsprocesser og vidensniveauer.

Hos Rostra varetages moderationen af fokusgruppen altid af vores analysechef, der har modereret, analyseret og rapporteret mere end 600 interview for en bred vifte af kundetyper.

Vi anvender bl.a. fokusgruppeinterview til:

 • Præ- og posttest af kampagnematerialer
 • Forståelse af købs- og forbrugeradfærd
 • Produktudvikling og produkttest
 • Brand building
 • Budskabstest
 • Perceptionsanalyser af tekster
 • Vurdering af virksomhedernes mediekriser
 • Medlemsundersøgelser
 • Kundeanalyser

Vi har lokaler og udstyr til at gennemføre fokusgruppeinterview, hvor kunden kan følge med på storskærm og bede moderator om fx at udforske nye temaer eller stille uddybende spørgsmål.

Læs mere om vores fokusgruppeinterview her.

Vi anvender bl.a. kvantitative undersøgelser i forbindelse med:

• Segmenteringsanalyser
• Brand- og omdømmeanalyser
• Konkurrentanalyser
• Medlemsanalyser
• Målgruppeanalyser
• Kendskabs-, holdnings- og adfærdsanalyser
• Undersøgelser til presseadgang
• Kampagneevalueringer
• Test af visuelle elementer som annoncer og film

Når Rostra Research afrapporterer undersøgelsen, kan vi udarbejde den klassiske tabelrapport målrettet den erfarne talknuser. Men oftest præsenterer vi resultaterne med kommenterede, illustrative grafiske fremstillinger i form af figurer, fladediagrammer m.m. Vi udarbejder klare hovedkonklusioner, der besvarer analysens primære spørgsmål. Vi lægger vægt på at kommentere og uddybe relevante resultater, så de bliver umiddelbart forståelige. Afslutningsvis præsenterer vores rapporter strategiske og operationelle anbefalinger, som kunderne kan vælge at anvende i det fremtidige arbejde.

Fokusgruppeinterview giver nuanceret viden om din målgruppe​

Fokusgruppeinterview er særligt velegnede til at få dybdegående og nuanceret indsigt i komplekse problemstillinger. Interviewmetoden kan bl.a. give indblik i en målgruppes holdninger, adfærd, vaner, motiver, forbrugsmønstre, beslutningsprocesser og vidensniveauer.

Hos Rostra varetages moderationen af fokusgruppen altid af vores analysechef, der har modereret, analyseret og rapporteret mere end 600 interview for en bred vifte af kundetyper.

Vi anvender bl.a. fokusgruppeinterview til:

 • Præ- og posttest af kampagnematerialer
 • Forståelse af købs- og forbrugeradfærd
 • Produktudvikling og produkttest
 • Brand building
 • Budskabstest
 • Perceptionsanalyser af tekster
 • Vurdering af virksomhedernes mediekriser
 • Medlemsundersøgelser
 • Kundeanalyser

Vi har lokaler og udstyr til at gennemføre fokusgruppeinterview, hvor kunden kan følge med på storskærm og bede moderator om fx at udforske nye temaer eller stille uddybende spørgsmål.

Læs mere om vores fokusgruppeinterview her.

Rostra PR Case Spot​

Danskerne lever i et forbrugssamfund, og vi er altid på udkig efter produkter, som kan forsøde vores tilværelse. Derfor har mange medier fokus på produkter, både klassikerne og produktlanceringer, som kan inspirere os til, hvordan vi skal indrette vores liv og hjem på nye måder. Det afspejler sig i nyhedssider, billedreportager og produktanmeldelser, som matcher læsernes interesse samtidig med, at de præsenterer nye historier.

Redaktionerne er derfor konstant på udkig efter de nyeste produkter og trends, som de kan inspirere og formidle videre til deres målgruppe. Vi er som PR-bureau med inde i maskinrummet ved mediernes proces, og vi er hele tiden i kontakt med journalister og redaktører, hvor vi byder ind med et væld af ideer til, hvordan vores kunders produkter passer ind

PR-kampagner giver en anden type omtale end annoncer. Produkt-PR giver omtale præget af autenticitet, relevans og anerkendelse af produktet. Derfor har omtale via produkt-PR en værdi, som ikke kan købes for penge hos mediernes annonceafdelinger.

Black and Silver Magnifying Glass Isolated on a White Background.

Dybdeinterview giver unikt indblik i udvalgte kundesegmenter​

Rostra Research gennemfører dybdeinterview/enkeltinterview, når der ønskes en meget dybdegående og nuancepræget forståelse af et emne. I en fokusgruppe er det dynamikken mellem deltagerne, der kan bringe nye perspektiver frem, mens der i dybdeinterviewet er fokus på at få en meget præcis og udfoldet forståelse af interviewpersonens erfaringer, holdninger eller prioriteringer. Dybdeinterviewet bruges også ofte, hvis emnet er meget følsomt og ikke egner sig til en samtale, hvor mange personer deltager. Dybdeinterviewet anvender vi også, hvis målgruppen eksempelvis er vanskelig at samle til et gruppeinterview – fx hvis det er specialister eller eksperter, der har en meget travl hverdag. Erfaringsmæssigt vil 10-12 dybdeinterview med den samme målgruppe give resultater med en høj grad af varieret gentagelse. Metoden er derfor mere tidskrævende end fokusgruppeinterview, men den muliggør også, at respondenten får mulighed for at give grundige og nuancerede svar, som sikrer en høj kvalitet. Rostra Research gennemfører dybdeinterview/enkeltinterview, når der ønskes en meget dybdegående og nuancepræget forståelse af et emne.
Rostra Research bruger duointerview i de situationer, hvor to personer har en grad af involvering i en problematik. Det kan eksempelvis være et ægtepar, to kammerater, to søskende eller kollegaer. Men det kan også være andre relationer, hvor det er afgørende at kende begge parters synspunkter og adfærd via den særlige dynamik, som duointerviewet giver. Duointerviewet giver ligesom dybdeinterviewet mulighed for at få nuanceprægede svar. Det giver mulighed for at følge op på spørgsmålene, men først og fremmest skal det bruges til at afspejle relationen og samtales indhold og form mellem de to deltagere. Erfaringsmæssigt vil 4-5 dybdeinterview med den samme profil på deltagerne give et brugbart datamateriale, som kan anvendes i en beslutningsproces.
Rostra Research gennemfører Live perception-fokusgruppeinterview i forbindelse med mediekriser for virksomheder og organisationer. En mediekrise eller et kritiske tv-program kan ødelægge et brand på få timer, hvis virksomheden ikke reagerer hensigtsmæssigt. Og hvis ledelsen – uden input fra virksomhedens primære målgrupper – selv beslutter en reaktion. I så fald er der en tendens til, at de negligerer og fortrænger krisen – eller accelererer den, fordi de selv er involveret og ikke vurderer situationen objektivt. Virksomhedens ledelse er ofte klar over, der er et kritisk tv-program på vej. Rostra Research rekrutterer derfor til en eller flere fokusgrupper, som skal se tv-programmet live og vurdere de påstande, som bliver fremført. Deltagerne i grupperne kan være kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, medlemmer eller andre, hvis holdninger og adfærd er afgørende for virksomhedens drift. Deltagerne bliver interviewet umiddelbart før tv-udsendelsen. Herefter ser deltagerne det kritiske tv-program. Når programmet er slut interviewes deltagerne om deres oplevelse og tolkning af programmet. På den måde får virksomhedens ledelse et uvurderligt bidrag fra de vigtigste målgrupper, når det skal besluttes, hvordan virksomheden skal agere med sin interne og eksterne kommunikation. Der udarbejdes umiddelbart efter programmet en konkret handlingsplan, som præsenterer de initiativer, som skal igangsættes allerede samme aften eller næste morgen.
Rostra hjælper dig gennem hele processen med at planlægge og gennemføre den analyse, som du har brug for. I samarbejde med dig vurderer vi muligheder og scenarier, så du kan få den størst mulige værdi ud af analysen. Når analysen er færdiggjort, giver vi dig anbefalinger til, hvordan du konkret kan bruge resultaterne til dit formål.
Der er situationer, hvor der ikke er sammenhæng mellem det en målgruppe giver udtryk for i en undersøgelse og den adfærd, som personerne udviser i praksis. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at observere personernes adfærd i en given situation. Vi anvender observationsstudier i forhold til eksempelvis indkøbsadfærd i supermarkedet, borgeres ageren i trafikken, børns leg eller personers adfærd i sociale sammenhænge. Vi tilpasser altid undersøgelsesdesignet til den specifikke analyse, da der ofte er tale om meget specielle problematikker, som skal undersøges. Observationsstudier kombineres ofte med andre metoder for at etablere et komplet billede af en målgruppes adfærd og holdninger. Rapporten på et observationsstudie analyserer målgruppernes adfærd og præsenterer undersøgelsens hovedkonklusioner. Rapporten er konkret og handlingsorienteret og indeholder operationelle strategiske anbefalinger, som kunden kan bruge i praksis.

Rostra PR Case Spot​

Danskerne lever i et forbrugssamfund, og vi er altid på udkig efter produkter, som kan forsøde vores tilværelse. Derfor har mange medier fokus på produkter, både klassikerne og produktlanceringer, som kan inspirere os til, hvordan vi skal indrette vores liv og hjem på nye måder. Det afspejler sig i nyhedssider, billedreportager og produktanmeldelser, som matcher læsernes interesse samtidig med, at de præsenterer nye historier.

Redaktionerne er derfor konstant på udkig efter de nyeste produkter og trends, som de kan inspirere og formidle videre til deres målgruppe. Vi er som PR-bureau med inde i maskinrummet ved mediernes proces, og vi er hele tiden i kontakt med journalister og redaktører, hvor vi byder ind med et væld af ideer til, hvordan vores kunders produkter passer ind

PR-kampagner giver en anden type omtale end annoncer. Produkt-PR giver omtale præget af autenticitet, relevans og anerkendelse af produktet. Derfor har omtale via produkt-PR en værdi, som ikke kan købes for penge hos mediernes annonceafdelinger.

Dybdeinterview giver unikt indblik i udvalgte kundesegmenter​

Rostra Research gennemfører dybdeinterview/enkeltinterview, når der ønskes en meget dybdegående og nuancepræget forståelse af et emne. I en fokusgruppe er det dynamikken mellem deltagerne, der kan bringe nye perspektiver frem, mens der i dybdeinterviewet er fokus på at få en meget præcis og udfoldet forståelse af interviewpersonens erfaringer, holdninger eller prioriteringer. Dybdeinterviewet bruges også ofte, hvis emnet er meget følsomt og ikke egner sig til en samtale, hvor mange personer deltager. Dybdeinterviewet anvender vi også, hvis målgruppen eksempelvis er vanskelig at samle til et gruppeinterview – fx hvis det er specialister eller eksperter, der har en meget travl hverdag. Erfaringsmæssigt vil 10-12 dybdeinterview med den samme målgruppe give resultater med en høj grad af varieret gentagelse. Metoden er derfor mere tidskrævende end fokusgruppeinterview, men den muliggør også, at respondenten får mulighed for at give grundige og nuancerede svar, som sikrer en høj kvalitet. Rostra Research gennemfører dybdeinterview/enkeltinterview, når der ønskes en meget dybdegående og nuancepræget forståelse af et emne.
Rostra Research bruger duointerview i de situationer, hvor to personer har en grad af involvering i en problematik. Det kan eksempelvis være et ægtepar, to kammerater, to søskende eller kollegaer. Men det kan også være andre relationer, hvor det er afgørende at kende begge parters synspunkter og adfærd via den særlige dynamik, som duointerviewet giver. Duointerviewet giver ligesom dybdeinterviewet mulighed for at få nuanceprægede svar. Det giver mulighed for at følge op på spørgsmålene, men først og fremmest skal det bruges til at afspejle relationen og samtales indhold og form mellem de to deltagere. Erfaringsmæssigt vil 4-5 dybdeinterview med den samme profil på deltagerne give et brugbart datamateriale, som kan anvendes i en beslutningsproces.
Rostra Research gennemfører Live perception-fokusgruppeinterview i forbindelse med mediekriser for virksomheder og organisationer. En mediekrise eller et kritiske tv-program kan ødelægge et brand på få timer, hvis virksomheden ikke reagerer hensigtsmæssigt. Og hvis ledelsen – uden input fra virksomhedens primære målgrupper – selv beslutter en reaktion. I så fald er der en tendens til, at de negligerer og fortrænger krisen – eller accelererer den, fordi de selv er involveret og ikke vurderer situationen objektivt. Virksomhedens ledelse er ofte klar over, der er et kritisk tv-program på vej. Rostra Research rekrutterer derfor til en eller flere fokusgrupper, som skal se tv-programmet live og vurdere de påstande, som bliver fremført. Deltagerne i grupperne kan være kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, medlemmer eller andre, hvis holdninger og adfærd er afgørende for virksomhedens drift. Deltagerne bliver interviewet umiddelbart før tv-udsendelsen. Herefter ser deltagerne det kritiske tv-program. Når programmet er slut interviewes deltagerne om deres oplevelse og tolkning af programmet. På den måde får virksomhedens ledelse et uvurderligt bidrag fra de vigtigste målgrupper, når det skal besluttes, hvordan virksomheden skal agere med sin interne og eksterne kommunikation. Der udarbejdes umiddelbart efter programmet en konkret handlingsplan, som præsenterer de initiativer, som skal igangsættes allerede samme aften eller næste morgen.
Rostra hjælper dig gennem hele processen med at planlægge og gennemføre den analyse, som du har brug for. I samarbejde med dig vurderer vi muligheder og scenarier, så du kan få den størst mulige værdi ud af analysen. Når analysen er færdiggjort, giver vi dig anbefalinger til, hvordan du konkret kan bruge resultaterne til dit formål.
Der er situationer, hvor der ikke er sammenhæng mellem det en målgruppe giver udtryk for i en undersøgelse og den adfærd, som personerne udviser i praksis. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at observere personernes adfærd i en given situation. Vi anvender observationsstudier i forhold til eksempelvis indkøbsadfærd i supermarkedet, borgeres ageren i trafikken, børns leg eller personers adfærd i sociale sammenhænge. Vi tilpasser altid undersøgelsesdesignet til den specifikke analyse, da der ofte er tale om meget specielle problematikker, som skal undersøges. Observationsstudier kombineres ofte med andre metoder for at etablere et komplet billede af en målgruppes adfærd og holdninger. Rapporten på et observationsstudie analyserer målgruppernes adfærd og præsenterer undersøgelsens hovedkonklusioner. Rapporten er konkret og handlingsorienteret og indeholder operationelle strategiske anbefalinger, som kunden kan bruge i praksis.