Hvad er et fokusgruppeinterview?

Et fokusgruppeinterview er en interviewform, hvor 6-12 deltagere i et struktureret forløb under ledelse af en moderator bliver interviewet om et eller flere fastlagte emner med udgangspunkt i en spørgeguide. Fokusgruppeinterviewet varer typisk to timer. Fokusgruppeinterview kan afholdes på mange forskellige måder afhængig af formålet. I situationer hvor det er vigtigt at skabe et mere fortroligt rum for interviewet – men hvor gruppedynamikken stadig er væsentlig – kan man anvende minifokusgrupper med 4-5 deltagere. Moderationen af fokusgruppeinterview hos Rostra Research varetages altid af vores analysechef, der har modereret, analyseret og rapporteret mere end 600 interview for en bred vifte af kundetyper.

Rostra Research har gennemført fokusgruppeinterview for en lang række private og offentlige virksomheder og organisationer siden 1999. Vores omfattende metodiske erfaring og dybe forståelse af kundernes behov er vores fundament for at levere anvendelige analyseresultater af høj kvalitet. Som en integreret del af Rostra Kommunikation har vi i udstrakt grad spidskompetencer, hvis målet med fokusgrupperne relaterer sig til en kommunikationsopgave.

Vi råder over lokaler og udstyr til at gennemføre fokusgruppeinterview, hvor kunden kan følge med på storskærm og bede moderator om fx at udforske nye temaer eller stille uddybende spørgsmål.

Hvad er et fokusgruppeinterview?

Et fokusgruppeinterview er en interviewform, hvor 6-12 deltagere i et struktureret forløb under ledelse af en moderator bliver interviewet om et eller flere fastlagte emner med udgangspunkt i en spørgeguide. Fokusgruppeinterviewet varer typisk to timer. Fokusgruppeinterview kan afholdes på mange forskellige måder afhængig af formålet. I situationer hvor det er vigtigt at skabe et mere fortroligt rum for interviewet – men hvor gruppedynamikken stadig er væsentlig – kan man anvende minifokusgrupper med 4-5 deltagere. Moderationen af fokusgruppeinterview hos Rostra Research varetages altid af vores analysechef, der har modereret, analyseret og rapporteret mere end 600 interview for en bred vifte af kundetyper.

Rostra Research har gennemført fokusgruppeinterview for en lang række private og offentlige virksomheder og organisationer siden 1999. Vores omfattende metodiske erfaring og dybe forståelse af kundernes behov er vores fundament for at levere anvendelige analyseresultater af høj kvalitet. Som en integreret del af Rostra Kommunikation har vi i udstrakt grad spidskompetencer, hvis målet med fokusgrupperne relaterer sig til en kommunikationsopgave.

Vi råder over lokaler og udstyr til at gennemføre fokusgruppeinterview, hvor kunden kan følge med på storskærm og bede moderator om fx at udforske nye temaer eller stille uddybende spørgsmål.

Hvorfor skal Rostra stå for dine fokusgrupper?

“Et fokusgruppeinterview er aldrig bedre end moderatoren. Vi bruger altid en erfaren moderator, der kan lede deltagerne gennem de emner, som du ønsker belyst. I vores professionelt udstyrede lokaler kan du følge med undervejs og bede moderator om at følge op, hvis der dukker nye ledetråde op i interviewet.“
Kontakt Christian Olesen på co@rostrapr.com eller 26 72 94 29 for at høre mere.

Hvorfor skal Rostra stå for dine fokusgrupper?

“Et fokusgruppeinterview er aldrig bedre end moderatoren. Vi bruger altid en erfaren moderator, der kan lede deltagerne gennem de emner, som du ønsker belyst. I vores professionelt udstyrede lokaler kan du følge med undervejs og bede moderator om at følge op, hvis der dukker nye ledetråde op i interviewet.“
Kontakt Christian Olesen på co@rostrapr.com eller 26 72 94 29 for at høre mere.

Skal du bruge en fokusgruppe?

Kontakt os for at høre mere om mulighederne. Vi kan varetage hele processen med udvikling af spørgeguiden, rekruttering af deltagere og gennemføre interviewet. I samarbejde med dig tilrettelægger vi interviewet, så du kan få størst mulige værdi ud af det. Efter interviewet giver vi dig anbefalinger til, hvordan du konkret kan bruge resultaterne til dit formål.

Skal du bruge en fokusgruppe?

Kontakt os for at høre mere om mulighederne. Vi kan varetage hele processen med udvikling af spørgeguiden, rekruttering af deltagere og gennemføre interviewet. I samarbejde med dig tilrettelægger vi interviewet, så du kan få størst mulige værdi ud af det. Efter interviewet giver vi dig anbefalinger til, hvordan du konkret kan bruge resultaterne til dit formål.

Hvad er fordelene ved fokusgruppeinterview?

Fokusgruppeinterview er særligt velegnede til at få dybdegående og nuanceret indsigt i komplekse problemstillinger. Interviewmetoden kan bl.a. give indblik i en målgruppes holdninger, adfærd, vaner, motiver, forbrugsmønstre, beslutningsprocesser og vidensniveauer.

Vi anvender bl.a. fokusgruppeinterview til:

 • Præ- og posttest af kampagnematerialer
 • Forståelse af købs- og forbrugeradfærd
 • Produktudvikling og produkttest
 • Brand building
 • Budskabstest
 • Perceptionsanalyser af tekster
 • Vurdering af virksomhedernes mediekriser
 • Medlemsundersøgelser
 • Kundeanalyser

Fokusgrupper er især velegnede til åbne, afsøgende undersøgelser. Her er fokusgruppeinterviewet en efterprøvet og velrenommeret metode til at få dybdegående indsigter om en målgruppe.

Rekruttering af deltagere til fokusgruppeinterviewet

Rostra Research kan tilbyde professionel rekruttering til fokusgrupper i mange forskellige målgrupper ud fra fastlagte screeningskriterier.

Vi har adgang til omfattende databaser med flere end 75.000 respondenter med vidt forskellige profiler.

Kvaliteten af rekrutteringen til fokusgruppeinterview er afgørende for at få anvendelige og pålidelige resultater. Vi følger en gennemprøvet proces, som sikrer en præcis rekruttering og et højt fremmøde.

Hvad er fordelene ved fokusgruppeinterview?

Fokusgruppeinterview er særligt velegnede til at få dybdegående og nuanceret indsigt i komplekse problemstillinger. Interviewmetoden kan bl.a. give indblik i en målgruppes holdninger, adfærd, vaner, motiver, forbrugsmønstre, beslutningsprocesser og vidensniveauer.

Vi anvender bl.a. fokusgruppeinterview til:

 • Præ- og posttest af kampagnematerialer
 • Forståelse af købs- og forbrugeradfærd
 • Produktudvikling og produkttest
 • Brand building
 • Budskabstest
 • Perceptionsanalyser af tekster
 • Vurdering af virksomhedernes mediekriser
 • Medlemsundersøgelser
 • Kundeanalyser

Fokusgrupper er især velegnede til åbne, afsøgende undersøgelser. Her er fokusgruppeinterviewet en efterprøvet og velrenommeret metode til at få dybdegående indsigter om en målgruppe.

Rekruttering af deltagere til fokusgruppeinterviewet

Rostra Research kan tilbyde professionel rekruttering til fokusgrupper i mange forskellige målgrupper ud fra fastlagte screeningskriterier.

Vi har adgang til omfattende databaser med flere end 75.000 respondenter med vidt forskellige profiler.

Kvaliteten af rekrutteringen til fokusgruppeinterview er afgørende for at få anvendelige og pålidelige resultater. Vi følger en gennemprøvet proces, som sikrer en præcis rekruttering og et højt fremmøde.

Følg med live, når mediestormen raser

Rostra Research gennemfører Live perception-fokusgruppeinterview i forbindelse med mediekriser for virksomheder og organisationer. En mediekrise eller et kritiske tv-program kan ødelægge et brand på få timer, hvis virksomheden ikke reagerer hensigtsmæssigt. Og hvis ledelsen – uden input fra virksomhedens primære målgrupper – selv beslutter en reaktion. I så fald er der en tendens til, at de negligerer og fortrænger krisen – eller accelererer den, fordi de selv er involveret og ikke kan vurdere situationen objektivt.

Virksomhedens ledelse er ofte klar over, der er et kritisk tv-program på vej. Rostra Research rekrutterer derfor til en eller flere fokusgrupper, som skal se tv-programmet live og vurdere de påstande, som bliver fremført. Deltagerne i grupperne kan være kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, medlemmer eller andre, hvis holdninger og adfærd er afgørende for virksomhedens drift.

Deltagerne bliver interviewet umiddelbart før tv-udsendelsen. Herefter ser deltagerne det kritiske tv-program. Når programmet er slut interviewes deltagerne om deres oplevelse og tolkning af programmet. På den måde får virksomhedens ledelse et uvurderligt bidrag fra de vigtigste målgrupper, når det skal besluttes, hvordan virksomheden skal agere med sin interne og eksterne kommunikation.

Der udarbejdes umiddelbart efter programmet en konkret handlingsplan, som præsenterer de initiativer, som skal igangsættes allerede samme aften eller næste morgen.

Afrapportering af fokusgruppeinterviewet

Fokusgruppeinterviewet afrapporteres med en rapport i et aftalt format. Vores rapporter bliver altid skræddersyet til kundens behov. Hvis der er ønsker om en meget omfattende rapport med illustrative citatpassager og dybdegående analyser, så leverer vi det. Oftest leverer vi udførlige rapporter med fokus på at præsentere alle væsentlige hovedkonklusioner samt fremadrettede, strategiske og værdiskabende anbefalinger.

Rapporter fra Rostra Research har en høj kvalitet og høj lødighed, da vi er en uafhængig og seriøs analysevirksomhed med mange års erfaring.

Følg med live, når mediestormen raser

Rostra Research gennemfører Live perception-fokusgruppeinterview i forbindelse med mediekriser for virksomheder og organisationer. En mediekrise eller et kritiske tv-program kan ødelægge et brand på få timer, hvis virksomheden ikke reagerer hensigtsmæssigt. Og hvis ledelsen – uden input fra virksomhedens primære målgrupper – selv beslutter en reaktion. I så fald er der en tendens til, at de negligerer og fortrænger krisen – eller accelererer den, fordi de selv er involveret og ikke kan vurdere situationen objektivt.

Virksomhedens ledelse er ofte klar over, der er et kritisk tv-program på vej. Rostra Research rekrutterer derfor til en eller flere fokusgrupper, som skal se tv-programmet live og vurdere de påstande, som bliver fremført. Deltagerne i grupperne kan være kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, medlemmer eller andre, hvis holdninger og adfærd er afgørende for virksomhedens drift.

Deltagerne bliver interviewet umiddelbart før tv-udsendelsen. Herefter ser deltagerne det kritiske tv-program. Når programmet er slut interviewes deltagerne om deres oplevelse og tolkning af programmet. På den måde får virksomhedens ledelse et uvurderligt bidrag fra de vigtigste målgrupper, når det skal besluttes, hvordan virksomheden skal agere med sin interne og eksterne kommunikation.

Der udarbejdes umiddelbart efter programmet en konkret handlingsplan, som præsenterer de initiativer, som skal igangsættes allerede samme aften eller næste morgen.

Afrapportering af fokusgruppeinterviewet

Fokusgruppeinterviewet afrapporteres med en rapport i et aftalt format. Vores rapporter bliver altid skræddersyet til kundens behov. Hvis der er ønsker om en meget omfattende rapport med illustrative citatpassager og dybdegående analyser, så leverer vi det. Oftest leverer vi udførlige rapporter med fokus på at præsentere alle væsentlige hovedkonklusioner samt fremadrettede, strategiske og værdiskabende anbefalinger.

Rapporter fra Rostra Research har en høj kvalitet og høj lødighed, da vi er en uafhængig og seriøs analysevirksomhed med mange års erfaring.