Start samtaler der skaber resultater

Er politisk regulering afgørende for din virksomheds rammevilkår? Bliver dine synspunkter ikke repræsenteret tilstrækkeligt af din brancheorganisation? Har du behov for større gennemslagskraft på den politiske scene og i din dialog med vigtige beslutningstagere? Hvem varetager egentlig dine interesser?

Rostra har hjulpet en lang række af både danske og internationale virksomheder med public affairs og interessevaretagelse. Vi kan også hjælpe dig.

Start samtaler der skaber resultater

Er politisk regulering afgørende for din virksomheds rammevilkår? Bliver dine synspunkter ikke repræsenteret tilstrækkeligt af din brancheorganisation? Har du behov for større gennemslagskraft på den politiske scene og i din dialog med vigtige beslutningstagere? Hvem varetager egentlig dine interesser?

Rostra har hjulpet en lang række af både danske og internationale virksomheder med public affairs og interessevaretagelse. Vi kan også hjælpe dig.

Hvorfor skal Rostra hjælpe med dine public affairs?​

“Beslutningsprocesser i politiske systemer er ofte indviklede og omgærdet af misforståelser. Med vores rådgiveres mangeårige erfaring med public affairs rådgiver vi vores kunder om, hvordan de finder den rette vej gennem systemet og opnår indflydelse på deres rammevilkår. Vi hjælper med at sikre, at organisationen bliver hørt de rigtige steder på den rigtige måde”.
Kontakt direktør Flemming Mieth på fm@rostrapr.com eller +45 29 27 97 55 for at høre mere.

Hvorfor skal Rostra hjælpe med dine public affairs?​

“Beslutningsprocesser i politiske systemer er ofte indviklede og omgærdet af misforståelser. Med vores rådgiveres mangeårige erfaring med public affairs rådgiver vi vores kunder om, hvordan de finder den rette vej gennem systemet og opnår indflydelse på deres rammevilkår. Vi hjælper med at sikre, at organisationen bliver hørt de rigtige steder på den rigtige måde”.
Kontakt direktør Flemming Mieth på fm@rostrapr.com eller +45 29 27 97 55 for at høre mere.

Varetag dine interesser med public affairs​

Det er helt legitimt, at virksomheder og interesseorganisationer ønsker en dialog med beslutningstagere og institutioner, som har indflydelse på deres forretningsområde. Faktisk har både politikere, embedsværket og meningsdannere typisk et stærkt ønske om at høre og forstå alle sider af en sag for at få den belyst fra alle sider.

Rostra har gennem mange år hjulpet danske og internationale kunder med at skabe resultater i kraft af saglige, troværdige og gennemarbejdede public affairs virkemidler. Vi arbejder i Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, men også i EU gennem vores store kontor i Bruxelles hos Fleishman-Hillard.

Vi kan bidrage i alle faser af interessevaretagelsen, herunder med strategi- og politikudvikling, analyser, mødeassistance, taleskrivning, dokumentation, pressesamarbejder, medietræning og kampagnekommunikation.

Varetag dine interesser med public affairs​

Det er helt legitimt, at virksomheder og interesseorganisationer ønsker en dialog med beslutningstagere og institutioner, som har indflydelse på deres forretningsområde. Faktisk har både politikere, embedsværket og meningsdannere typisk et stærkt ønske om at høre og forstå alle sider af en sag for at få den belyst fra alle sider.

Rostra har gennem mange år hjulpet danske og internationale kunder med at skabe resultater i kraft af saglige, troværdige og gennemarbejdede public affairs virkemidler. Vi arbejder i Danmark på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, men også i EU gennem vores store kontor i Bruxelles hos Fleishman-Hillard.

Vi kan bidrage i alle faser af interessevaretagelsen, herunder med strategi- og politikudvikling, analyser, mødeassistance, taleskrivning, dokumentation, pressesamarbejder, medietræning og kampagnekommunikation.

Brug erfarne rådgivere der arbejder for dig

Vores rådgivere har den fordel, at de kender til public affairs fra begge sider af bordet i kraft af erhvervserfaring fra enten Folketinget, ministerier, kommuner, EU, politiske partier eller interesseorganisationer. Vi kender derfor de politiske processer, logikker og udfordringer – og selvfølgelig mange af de relevante aktører.

Vi trækker derfor på værdifulde kvalifikationer, når vi rådgiver virksomheder og organisationer om deres relationer til myndigheder, politikere, eksperter og meningsdannere. Det vil vi naturligvis også gøre for dig.

Public affairs handler om samtaler:

 • Etablere samtaler mellem dig og de relevante aktører, som har indflydelse på dine vilkår.
 • Bringe samtaler ud til de relevante miljøer.
 • Igangsætte de samtaler, der mangler i den offentlige debat.
 • Bidrage til samtaler med synspunkter og argumenter.

Det betyder, at det er mindst lige så vigtigt at lytte som at tale sin egen sag. Det betyder også, at effektiv og troværdig interessevaretagelse er en balancekunst med mange hensyn.

Gode samtaler er både en kunst og et håndværk, og vi kan hjælpe dig med at få større gennemslagskraft ved at arbejde med forskellige niveauer som fx strategi, formidling, alliancer, bevågenhed og timing. Vi kan desuden vejlede dig om, hvor du og din sag fremstår, når man ser det udefra.

Vi lægger den rigtige public-affairs strategi sammen med dig

Kompetent public affairs-arbejde kræver både overblik og sans for helheden og styr på en masse detaljer. En velunderbygget sag kræver dokumentation, beregninger og cases, og derfor er research og formidling vigtig. Denne viden skal derefter sættes i spil blandt aktørerne, hvor den typisk vil blive udfordret af andre interesser.

Elementer i en solid public affairs-strategi kan eksempelvis være:

 • Kontakt til offentlige beslutningstagere, embedsmænd og politikere
 • Aktøranalyser
 • Politisk strategilægning
 • Kortlægning af politiske beslutningsprocesser
 • Netværk med relevante aktører
 • Proaktiv og reaktiv pressekontakt
 • Langsigtet myndighedssamarbejde
 • Dialogprojekter, konferencer, pressemøder o.l.
 • Medietræning
 • Etablering af interessesammenslutninger

Sammen med dig prioriterer vi de virkemidler, der giver størst effekt.

Brug erfarne rådgivere der arbejder for dig

Vores rådgivere har den fordel, at de kender til public affairs fra begge sider af bordet i kraft af erhvervserfaring fra enten Folketinget, ministerier, kommuner, EU, politiske partier eller interesseorganisationer. Vi kender derfor de politiske processer, logikker og udfordringer – og selvfølgelig mange af de relevante aktører.

Vi trækker derfor på værdifulde kvalifikationer, når vi rådgiver virksomheder og organisationer om deres relationer til myndigheder, politikere, eksperter og meningsdannere. Det vil vi naturligvis også gøre for dig.

Public affairs handler om samtaler:

 • Etablere samtaler mellem dig og de relevante aktører, som har indflydelse på dine vilkår.
 • Bringe samtaler ud til de relevante miljøer.
 • Igangsætte de samtaler, der mangler i den offentlige debat.
 • Bidrage til samtaler med synspunkter og argumenter.

Det betyder, at det er mindst lige så vigtigt at lytte som at tale sin egen sag. Det betyder også, at effektiv og troværdig interessevaretagelse er en balancekunst med mange hensyn.

Gode samtaler er både en kunst og et håndværk, og vi kan hjælpe dig med at få større gennemslagskraft ved at arbejde med forskellige niveauer som fx strategi, formidling, alliancer, bevågenhed og timing. Vi kan desuden vejlede dig om, hvor du og din sag fremstår, når man ser det udefra.

Vi lægger den rigtige public-affairs strategi sammen med dig

Kompetent public affairs-arbejde kræver både overblik og sans for helheden og styr på en masse detaljer. En velunderbygget sag kræver dokumentation, beregninger og cases, og derfor er research og formidling vigtig. Denne viden skal derefter sættes i spil blandt aktørerne, hvor den typisk vil blive udfordret af andre interesser.

Elementer i en solid public affairs-strategi kan eksempelvis være:

 • Kontakt til offentlige beslutningstagere, embedsmænd og politikere
 • Aktøranalyser
 • Politisk strategilægning
 • Kortlægning af politiske beslutningsprocesser
 • Netværk med relevante aktører
 • Proaktiv og reaktiv pressekontakt
 • Langsigtet myndighedssamarbejde
 • Dialogprojekter, konferencer, pressemøder o.l.
 • Medietræning
 • Etablering af interessesammenslutninger

Sammen med dig prioriterer vi de virkemidler, der giver størst effekt.

Pressearbejde kan være en del af dine public affairs

Pressen kan være en af de stærkeste aktører, som man kan inddrage i sine public affairs. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at gøre pressearbejde til en del af din public affairs-strategi.

Pressen er en særdeles gennemslagskraftig kanal til at nå bredt ud og sætte en dagsorden i offentligheden. Dels har pressen mange læsere, seere og lyttere, dels danner den udgangspunkt for mange af de offentlige diskussioner – både de brede samfundsemner og de mere nicheprægede debatter inden for specifikke brancher eller interesseområder.

Der er mange måder at samarbejde med pressen på, men fælles for dem er, at det kræver forberedelse, hvis du vil gøre en forskel. Vi hjælper dig med dine forberedelser og klæder dig på til at få det bedste ud af dit pressearbejde.

Læs mere om vores tilgang til pressearbejde

Pressearbejde kan være en del af dine public affairs

Pressen kan være en af de stærkeste aktører, som man kan inddrage i sine public affairs. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at gøre pressearbejde til en del af din public affairs-strategi.

Pressen er en særdeles gennemslagskraftig kanal til at nå bredt ud og sætte en dagsorden i offentligheden. Dels har pressen mange læsere, seere og lyttere, dels danner den udgangspunkt for mange af de offentlige diskussioner – både de brede samfundsemner og de mere nicheprægede debatter inden for specifikke brancher eller interesseområder.

Der er mange måder at samarbejde med pressen på, men fælles for dem er, at det kræver forberedelse, hvis du vil gøre en forskel. Vi hjælper dig med dine forberedelser og klæder dig på til at få det bedste ud af dit pressearbejde.

Læs mere om vores tilgang til pressearbejde