Fang din målgruppes opmærksomhed.

Kommunikationskampagner

Rostra Kommunikation gennemfører kommunikationskampagner, der med kreativitet, overblik og overskud flytter adfærd, holdninger og kendskab hos alle typer målgrupper.

Vi gennemfører kommunikationskampagner for private virksomheder, men har også mere end 20 års erfaring med at gennemføre offentlige kampagner for staten, kommuner og EU.

Christian Olsen

Hvorfor skal Rostra stå for din kampagne?

“Kommunikationskampagner lykkes, når målgruppe og afsender får et fælles ønske om forandring. Rostra er eksperter i at finde fællesnævnerne og bygge kreative koncepter op omkring dem. Især nuancerede budskaber og komplicerede sammenhænge har vi mange års erfaring med at formidle, så de bliver nærværende, letforståelige og relevante for målgruppen.”

Kontakt Christian Olesenco@rostrapr.com eller 26 72 94 29 for at høre mere.

Kontakt
Christian Olesen
co@rostrapr.com
eller 26 72 94 29
for at høre mere.

Christian Olsen

Hvad består en kommunikationskampagne af?

En kommunikationskampagne er en koordineret kommunikationsindsats, der når ud til en større eller mindre målgruppe med et budskab, som er gennemarbejdet for at sikre, at budskabet forstås rigtigt og er gennemslagskraftigt i forhold til kommunikationskampagnens formål.

Gode kommunikationskampagner tager typisk udgangspunkt i et kreativt og meningsfyldt, der fungerer som en platform for de forskellige aktiviteter, der skal skabe den ønskede forandring.

Forudsætningen for at kunne skabe en succesfuld platform er et grundigt forarbejde i form af en målgruppeanalyse samt analyse og research, der kan give vigtig viden om kampagnens faglige felt, budskaberne og målgruppen. Disse indsigter er nødvendige for, at en kampagne bliver vellykket.

En stor del af arbejdet med en kommunikationskampagne er desuden at sikre, at kampagnen er hensigtsmæssig i forhold til afsenderens øvrige aktiviteter og brand.

Eksempler på kampagner udført af Rostra

null

REN kærlighed til KBH

Københavns Kommune

null

Et hav uden affald

Miljø- og Fødevareministeriet

null

Forældrefiduser

Det Kriminalpræventive Råd

null

Nudging imod cigaretskod

Vestegnen HF & VUC

Kommunikationskampagnens formål afgør valget af kanaler

Hos nogle bureauer er den rette løsning altid en plakat og en reklamefilm. Hos Rostra vælger vi kanaler ud fra en helhedsorienteret analyse af målgruppen, afsenderen, emnet og konteksten.

Vi udvikler kreative koncepter og appellerende indhold til alle medier og kanaler ‒ både analoge og digitale. Samtidig sørger vi for at skabe en stærk sammenhæng og synergi mellem kommunikationen i adskilte kanaler som fx film, sociale medier, partnerskaber, PR-aktiviteter, hjemmesider, events, annoncering, direct mails og så videre.

Digital kommunikation er en af vores spidskompetencer. Vi rådgiver om de platforme, formater og fortælleformer, som målgrupperne benytter, og vi har stor erfaring med, hvilke typer indsatser, der er mest effektive. Når vi lægger en plan for en kampagnes brug af digitale medier, tager vi derfor udgangspunkt i kampagnens formål og målsætninger — ikke hypede modetendenser. Vi har eksempelvis specielt stærke kompetencer inden for kommunikationskampagner, der bruger de mange muligheder for at nå målgrupper Facebook.

Kreative kommunikationskampagner flytter adfærd

Hvis du bliver ved med at kommunikere de samme budskaber på den samme måde til målgruppen, vil målgruppen så ændre sin adfærd? Højst sandsynligt ikke. Derfor er forandring og kreativitet nøglebegreber inden for kampagnearbejde. Der er mange måder at arbejde med forandring og kreativitet på, og metoderne går i dag langt videre end ordspil og flot design ‒ selv om disse to klassiske discipliner stadig tæller!

Vi har arbejdet med alle typer adfærdskampagner, holdningskampagner og kendskabskampagner gennem 20 år, og derfor trækker vi på en omfattende værktøjskasse med kreative metoder, som din kommunikationskampagne kan benytte. Det er meget forskelligt, hvilken type kreativitet der egner sig bedst til den konkrete opgave.

Udvikling af kreative koncepter er en del af vores kernefaglighed. Vi bruger både strukturerede værktøjer, samskabelse og frie metoder til kickstarte ideudviklingen.

Ønsker du at ændre adfærd, holdninger og kendskab hos din målgruppe?
Rostra hjælper dig gennem hele processen med at planlægge og gennemføre en succesfuld kommunikationskampagne. Vores mangeårige erfaring med kommunikationskampagner betyder, at vi trækker på best practices gennem hele forløbet fra ide til evaluering.

Eksperter i adfærdskampagner for offentlige myndigheder

I 1999 varetog vi den første adfærdskampagne for mindre affald på gaderne i Københavns Kommune. Siden da har vi gennemført en lang række kampagner for Europa-Kommissionen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Vejdirektoratet, Region Hovedstaden og Det Kriminalpræventive Råd.

Vi er eksperter i at forene kreativitet med troværdighed og saglighed. Det er baggrunden for, at Rostra står bag nogle af de mest succesfulde adfærdskampagner fra offentlige myndigheder, bl.a. “REN kærlighed til KBH” fra Københavns Kommune og “Sammen om et hav uden affald” fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Adfærdskampagner med brug af nudging

Rostra var blandt de første i Danmark til at gennemføre adfærdskampagner baseret på nudging − altså at skubbe til underbevidste mekanismer for at skabe adfærdsændringer.

I 2011 stod vi bag adfærdskampagnen “REN kærlighed til KBH” for Københavns Kommune, der var særdeles effektiv og resulterede i væsentligt mindre henkastet affald uden for byens skraldespande. Adfærdskampagnen lever stadig i det københavnske gadebillede, og den er gået hen og blevet synonym med hovedstaden. Ligeledes er adfærdskampagnen blevet et skoleeksempel på adfærdsdesign i praksis, som også har tiltrukket sig international interesse.

Vi har gennemført mange andre projekter med brug af nudging, men trækker også de mange andre metoder, der findes inden for adfærdsdesign.

Viden og indsigter kommer før adfærdsdesign

God kommunikation forudsætter viden om substansen. Derfor inddrager Rostra ofte uafhængige eksperter, som bringer den nyeste og bedste viden om emnet ind i projektet. Det kan eksempelvis være miljøfaglig, juridisk, medicinsk eller anden teknisk ekspertise, som kan løfte kvaliteten og effekten af kampagnen.

Adfærdskampagner bør ligeledes bygge på robuste indsigter om målgrupper og deres adfærd, og derfor lægger vi vægt på grundige undersøgelser af de kontekster, som vi ikke kender i forvejen. Her arbejder vi både med den antropologiske tilgang og de klassiske kvalitative og kvantitative analyseredskaber.

Over tyve års erfaring med offentlige kommunikationskampagner

Takket været over tyve års erfaring med offentlige kommunikationskampagner, hvor vores konsulenter har arbejdet tæt sammen med alle typer offentlige myndigheder, kan vi tilbyde rådgivning, sparring og effektive indspark gennem hele processen.

Mange af Rostras rådgivere har en baggrund inden for politisk kommunikation, fx fra Christiansborg, ministerier, kommuner, EU, politiske partier eller interesseorganisationer. Vi har derfor indgående viden om og erfaring med de særlige hensyn, der gælder, når man som en offentlig organisation skal kommunikere til borgere og samfundet gennem en offentlig kommunikationskampagne.