Medietræning
Medietræning med stort udbytte
Post-it notes

Spørgsmål?

Så kan du ringe til underviseren på 29 27 97 55 eller sende en e-mail til fm@rostrapr.com

Medietræning: Træng igennem – med dig selv og dit budskab!

Kursus i medietræning og mundtlig kommunikation

Gennemslagskraft afhænger af to ting: Hvad du siger, og hvordan du siger det. Den rigtige præsentation giver dit budskab vinger, og det gennemtænkte, velvalgte og veltrænede budskab gør det nemmere at fremstille dig og din sag overbevisende over for modtagerne.

Til talspersoner
Rostra tilbyder et dagskursus i medietræning til ledere og personer med talsmandsfunktioner, som har brug for enten et brush op, ”en tur i træningscenteret” eller en grundlæggende introduktion til det håndværk, som mundtlig formidling er. Kurset dækker også budskabstræning og mere generel præsentationstræning.

Udbytte
Medietræning har ikke til formål at lære jer at spille skuespil, men tværtimod give jer mulighed for at være afslappede, troværdige og tillidsvækkende ved at tage udgangspunkt i jeres individuelle faglighed og personligheder. Det giver selvtillid for talspersoner med præsentationstræning, træning af budskab og dialog før mødet med journalisten.

I får grundige redskaber og træning i sikker medieoptræden og budskabstræning, som styrker gennemslagskraft og troværdighed. Det gælder også for dialogen før og efter interviewet.

Kurset i medietræning skræddersyes, så det tager udgangspunkt i kursisternes konkrete og aktuelle udfordringer og sager. Der arbejdes med realistiske scenarier både hvad angår emner og medier.

Undervisningen kan tilpasses, så den foregår enkeltvis eller i mindre grupper, og det kan tilpasses mere eller mindre til at have fokus på den mere generelle præsentationstræning eller den specifikke budskabstræning.

Løbende evaluering med kamera
Medietræningen foregår ved hjælp af kamera, så kursisterne i løbet af dagen har mulighed for ved selvsyn at se, hvor både udfordringerne og fremskridtene ligger. Der udleveres kompendium med generelle råd om medietræning og specifikke råd baseret på individuelle udviklingsområder. Desuden medfølger en kopi af relevante optagelser fra dagen.

Underviser:

Flemming Mieth

Flemming Mieth

Partner i Rostra Kommunikation og en erfaren medietræner med flere forløb om måneden i mere end 15 år.

Flemming træner både private virksomheder, offentlige institutioner, politikere og NGOere. Udgangspunktet er altid, at der skal trænes i realistiske scenarier og konkrete budskaber.

Rostra er et full-service bureau. Siden 1999 har vi rådgivet virksomheder, myndigheder og organisationer inden for det offentlige og private om, hvordan de får deres budskab igennem.