Bliv klar til interview og mediernes opmærksomhed.

Medietræning

Medietræning hjælper dig med at yde dit bedste, når du bliver interviewet af pressen. Hvis du vil være sikker på at levere de ønskede budskaber så troværdigt og forståeligt som muligt, bør du før dit interview gennemføre medietræning med fokus på det aktuelle emne. Et interview er nemlig ikke en almindelig samtale, og man skal være forberedt på lidt af hvert.

Jo mere overskud og overblik du har under interviewet, jo bedre kan du være med til at forme interviewet i en positiv retning og undgå at lave fejl.

Christian Olsen

Hvorfor skal du have medietræning hos Rostra?

“Vi tilbyder alle typer medietræning – lige fra den hurtige sparring kort før et interview til kursusforløb over flere dage. Vores kunder får et stort udbytte af træningen, bl.a. fordi vi altid udgangspunkt i deres egen situation og sager.”

Kontakt Christian Olesenco@rostrapr.com eller 26 72 94 29 for at høre mere.

Kontakt
Christian Olesen
co@rostrapr.com
eller 26 72 94 29
for at høre mere.

Christian Olsen

Med medietræning får du mest ud af dit interview

Interviewet er et af de vigtigste redskaber til at kommunikere gennem medierne. Det indtryk, du efterlader i et indslag i medierne, kan få stor betydning for både din egen og din organisations troværdighed og omdømme. Derfor har det stor betydning, hvordan du som talsperson præsterer under ved interview.

Helt grundlæggende må en talsperson ikke stå i vejen for budskabet. Men for at få mest muligt ud af interviewet skal man desuden bl.a. kunne kommunikere i øjenhøjde, tage et positivt medejerskab over interviewet, kunne se sagen fra andres perspektiver og kunne håndtere kritiske og uforudsete spørgsmål.

Det er mere krævende, end man måske forestiller sig – ikke mindst hvis situationen er presset som fx ved en krisesag. Derfor kan du med fordel trække på medietræning hos Rostras erfarne rådgivere, som har mange års erfaring med af undervise i mediehåndtering, interviewteknik, krisekommunikation og præsentationsteknik.

Hvem har brug for medietræning?

Alle typer talspersoner har glæde af medietræning, lige fra politikere, topledere og faglige eksperter til medarbejdere “på gulvet”, som skal interviewes i medierne.

Med den grundlæggende medietræning får du:

 • En solid forståelse af mundtlig formidling og præsentationsteknik.
 • Træning i at formidle dine egne budskaber, herunder din egen situation og position, inklusive styrker og svagheder.
 • Træning i at gennemskue og besvare journalistens opfølgende spørgsmål.
 • Træning i at håndtere interviewsituationen helt fra den første kontakt med journalisten.

Nok så væsentligt giver det selvtillid for en talsperson at få præsentationstræning og øvelse i at levere sine budskaber før mødet med journalisten.

Formålet med medietræningen er således ikke at lære dig at spille skuespil, men tværtimod at give dig mulighed for at være afslappet, troværdig og tillidsvækkende ved at tage udgangspunkt i netop din individuelle faglighed og personlighed. Medietræning gør dig bedre i stand til at yde dit bedste og ikke lade dig påvirke negativt af fx nervøsitet, pres fra intervieweren eller uforudsete begivenheder.

Har du akut brug for medietræning?
Rostra kan med kort varsel hjælpe dig gennem hele processen med at deltage i et interview på dine egne vilkår. Ring på vores beredskabstelefon 29 27 97 55, hvis det haster.

Medietræning til tv, interview og pressemøder

Vi tilrettelægger din medietræning ud fra, hvad du vil få mest udbytte af. Vi sørger eksempelvis for, at undervisningen tager udgangspunkt i dine konkrete og aktuelle udfordringer og sager. Der arbejdes med realistiske og aktuelle scenarier – både hvad angår emner og medier.

Blandt emnerne til medietræningen vil typisk være:

 • Viden og redskaber. Du får et fundament af både teoretisk viden og praktiske redskaber, der klæder dig på til at deltage selvsikkert i medierne.
 • Budskabstræning. Her arbejder vi med formuleringen og formidlingen af dine hovedbudskaber, så du kan dem kort, præcist og letforståeligt.
 • Learning by doing. Vi tager udgangspunkt i realistiske scenarier med virkelighedstro emner og medier. Du bliver udsat for forskellige typer interview og interviewere, så du er godt rustet til dit interview, uanset om det er til tv, radio, avis eller et pressemøde.
 • Kameratræning (tv-træning). Vi optager dig løbende, så vi sammen med dig kan optimere din fremtræden og løbende sammenligne og vurdere dine forskellige præstationer. Træningen vil desuden gøre dig mere kameravant og afslappet foran kameraet.
 • Kropssprog. Dit kropssprog fortæller også en historie. Vi arbejder med kropsbevidsthed, kropssprog, stemmeføring og personlig gennemslagskraft. Vi bruger kamera, så du med egne øje kan se, hvad der gør en forskel.
 • Q&A. Vi arbejder med de forskellige spørgsmål og typer af spørgsmål, som du kan møde fra journalisten, og som du derfor bør være forberedt på.
 • Mediehåndtering. Hvordan arbejder medierne? Hvad er deres behov? Har de en dagsorden? Hvad vil de med dig? Hvilke fejl kommer man nemt til at begå? Hvad kan du tillade dig? Du lærer at samarbejde konstruktivt med medierne og at sætte grænser. Medietræningen dækker også dialogen med journalisten før og efter interviewet.
 • Personlig rådgivning. Du får en individuel vurdering og en kopi af de relevante videooptagelser fra dagen samt et kompendium med både generelle råd til håndteringen af medierne og specifikke råd målrettet dine personlige udviklingsområder.

Undervisningen kan foregå enkeltvis eller i mindre grupper og kan tilpasses til at have mere eller mindre fokus på mere generelle præsentationstræning eller helt specifikke sager.

Kursus med medietræning af erhvervsledere, politikere og talspersoner

Rostra tilbyder et dagskursus med medietræning af ledere, politikere og talspersoner, som har brug for enten en grundlæggende introduktion til mundtlig formidling som håndværk, en genopfriskning af kendt stof eller blot “en tur i træningscenteret”. Kurset tilrettelægges individuelt, men dækker typisk både budskabstræning og mere generel præsentationstræning.

Deltagerne får en grundig træning i medieoptræden og stærke redskaber, som vil styrke deres gennemslagskraft og troværdighed. Samtidig er kurset en mulighed for at styrke kompetencerne inden for mediehåndtering og formidling i organisationen.

Kurset vil tage udgangspunkt i de konkrete udfordringer og sager, som er relevante for deltagerne. Det er nødvendigt, da der altid vil være noget unikt ved talspersonen, situationen, konteksten eller budskabet. Uanset udfordringen vil vores rådgivere kunne hjælpe deltagerne med at få styr på strategien, budskaberne og leveringen af dem til pressen.

En lang række prominente organisationer har gennemført kurser i medietræning hos Rostra.