Bliv klog på din målgruppe med en fokusgruppe

Et gennemgående kendskab til din målgruppe er i sidste ende altafgørende. Hvis du prøver at ramme alle, kunne man lige så godt at du sigter efter at ramme ingen. For at opnå dette kendskab kan en række målgruppeanalyser benyttes, hvorved dette indlæg vil kigge nærmere på fokusgruppeinterviewet og de dertilhørende fordele og muligheder ved denne analysemetode.

Hvad er et fokusgruppeinterview?
Et fokusgruppeinterview er et gruppeinterview, som fokuserer på et bestemt emne, for eksempel et forretningsområde eller et produkt. Fokusgruppeinterviewet er en kvalitativ analysemetode, hvor samtalen og interaktionen mellem deltagerne kan være med til afdække vaner og holdninger i et bestemt kundesegment. Ydermere er det en interviewform, hvor 6-12 deltagere i et struktureret forløb, ledet af en erfaren moderator, bliver interviewet om et eller flere fastlagte emner med udgangspunkt i en spørgeguide. I situationer, hvor det er vigtigt at skabe et mere fortroligt rum for interviewet, men hvor gruppedynamikken stadig er væsentlig, anvender vi minifokusgrupper med 4-5 deltagere.Formatet har altså til hensigt at opnå detaljeret information om, hvorfor og hvordan din målgruppe reagerer i bestemte situationer og sammenhænge. Metoden er ikke kvantitativ og er således ikke baseret på tal og statistik, men på mere abstrakt information, der kan skabe grundlag for dybere indsigter.

Fordele ved fokusgruppeinterview
Den umiddelbart største fordel ved fokusgruppeinterviewet er, at deltagerne inspirerer og opfordrer hinanden til at uddybe og forklare. Det er altså gruppedynamikken, der er fokusgruppeinterviewets dynamo, fordi deltagerne hjælper hinanden med at formulere og overveje holdninger. Dermed kan analyseformen åbne op for nye perspektiver og være med til at give et mere nuanceret syn på et givent område.

Fra fokusgruppeinterview til kommunikationskampagne
Et fokusgruppeinterview giver værdifuld indsigt i målgruppen. Den indsigt skal naturligvis bruges aktivt. I Rostra baserer vi kommunikationsindsatserne for vores kunder på analyser og faktuel viden i stedet for gætværk og formodninger om målgruppernes viden, adfærd og holdninger. Det betyder i praksis, at Rostra kan levere hele processen fra analyser og strategi og til kommunikationsindsatsen. På den måde sikrer vi, at budskaberne rammer plet i målgruppen og giver maksimal værdi for pengene.

Stor erfaring med fokusgruppeinterview og målgruppeanalyser
Vi har gennem årene gennemført fokusgruppeprojekter for langt over 100 kunder i både det private og offentlige. Det drejer sig blandt andet om Danfoss, Siemens, Novo Nordisk, Lundbeck, Københavns Kommune, Kræftens Bekæmpelse, LO, Dansk Metal, Region Hovedstaden, DONG, Finansministeriet, Socialministeriet, Erhvervsministeriet og mange flere. Dertil kommer et meget stort antal dybde- og duointerview med mange forskellige målgrupper, ligesom vi har gennemført et stort antal kvantitative undersøgelser.

Et par eksempler på vores arbejde

Blog_hav-uden-affald_3000px

// Case

Sammen om et hav uden affald

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut.
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet

// Case

Sammen om et hav uden affald

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut.
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet

// Case

Sammen om et hav uden affald

Affald i havet er et globalt problem, der skal løses lokalt. Miljø- og Fødevareministeriet ønskede at mobilisere fiskere, lystsejlere og strandgæster omkring at være med til at nedbringe mængderne af affald i danske farvande og på strande i Danmark. Rostra stod for at gennemføre hele kampagnen fra start til slut....
Læs mere om vores projekt for Miljø- og Fødevareministeriet